-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Hypervisor
Advisory ID   : NCSC-2022-0022
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-28704, CVE-2021-28705, CVE-2021-28714,
         CVE-2021-28715
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220113
Toepassing   : Citrix Hypervisor (voorheen XenServer)
Versie(s)    : < 8.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn verschillende beveiligingsproblemen verholpen in Citrix
  Hypervisor, die het mogelijk maken dat de host crasht of niet meer
  reageert.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX335432

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeAPteEs56R4sCd0AQqk0Qv+OXuG/MBVcmCqdxg9h4qW0pM4Fe3LMy33
6pZtuNuCnGWylbiyRctelgqdXZLQ6II8re7FAqFzp0DvzrYenKpi00AXKRlnwWcn
e63TyjKx76LnCBf71ttxsfbPQVRpcmK3qzUhDbMbSB6zk94HCblP0xppFQ9TYEaK
73VqfDZvozkA+N3s5ICsYGV6ZsDGsahBdJVNmTMz4ucux7o6U7i4czXplrrx9L5e
EbTJyslgBPI2OEGxRCpA5taV2PAJ/ieToLJI7u/lE47g7HUYwopmzh9NWP0WrCP4
UlbVGQOhD55wfTtk+3864NbOMkYoViiWMg9H2LnwrlEEgvZBoARrCEICMaa7gSzH
fKzOmyMNx8Al8Wg3tKbQX0VZS//1JRjZ4u2RuvqunSjuShG3fUjX2QztLhEu1W8I
pRNUkJlptoiVXa3Nm8/WKZ8Uf0rQaVFYejsZYYXnWXtwJHra0oCCz6bb2rMo8654
8B1n/rYV9EsQyVmO0SQwD5s9C3JoqZkz
=WUNi
-----END PGP SIGNATURE-----