-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen Juniper Junos OS
Advisory ID   : NCSC-2022-0023
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22153, CVE-2022-22154, CVE-2022-22155,
         CVE-2022-22156, CVE-2022-22157, CVE-2022-22159,
         CVE-2022-22160, CVE-2022-22161, CVE-2022-22162,
         CVE-2022-22167
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220113
Toepassing   : Juniper ACX Series
         Juniper MX Series
         Juniper SRX Series
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper Junos OS

Beschrijving
  Juniper heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Junos OS. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Spoofing
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Omdat het verschillende kwetsbaarheden betreffen die in Junos OS
  zijn verholpen waarbij niet alle apparaten kwetsbaar zijn, volgt
  hier een overzicht van de kwetsbaarheden en de getroffen apparaten.

  * CVE-2022-22153: [SRX Series en MX Series met SPC3] deze
  kwetsbaarheid kan een Denial-of-Service veroorzaken in afhandelen
  verkeer wanneer het getroffen apparaat een hoge mate van
  gefragmenteerd verkeer verwerkt;

  * CVE-2022-22155: [ACX5448-apparaten] bij overmatige "IPv6 neighbor
  state" veranderingen bestaat de mogelijkheid dat er een
  Denial-of-Service situatie kan optreden in de Flexible PIC
  Concentrator (FPC) met als gevolg dat het getroffen apparaat stopt
  met verkeer door te sturen;

  * CVE-2022-22156: wanneer via de CLI bestanden via HTTPS werden
  opgevraagd werd de authenticiteit van SSL-certificaten niet
  gevalideerd;

  * CVE-2022-22157, CVE-2022-22167: [enkel SRX Series] wanneer de
  'no-sync-check' optie is ingeschakeld (dit is niet de default) is
  het mogelijk om Juniper Deep Packet Inspection (JDPI) te omzeilen of
  om verkeer naar een niet-bevoegd netwerksegment te laten doorsturen;

  * CVE-2022-22159: middels speciaal geprepareerd netwerkverkeer kan
  een kwaadwillende de routing protocol daemon (rpd) overbelasten
  waardoor er geen verkeer meer gerouteerd kan worden. Verkeer dat
  langs de Flexible PIC Concentrators (FPCs) CPUs loopt zal geen
  hinder ondervinden;

  * CVE-2022-22161: [MX104-apparaten] dit betreft een
  Denial-of-Service kwetsbaarheid die uitsluitend te misbruiken is via
  out-of-band management interface, maar raakt de beschikbaarheid van
  alle aangesloten netwerken;

  * CVE-2022-22162: enkel wanneer J-Web is ingeschakeld en een
  beheerder is ingelogd, kan een lokale geauthenticeerde kwaadwillende
  kan zich verhoogde gebruikersrechten verschaffen.

  Het NCSC schaalt CVE-2022-22159 in als de meest ernstige
  kwetsbaarheid, omdat deze mogelijk te misbruiken is via de
  interfaces die verbonden zijn met publieke en mogelijk
  niet-vertrouwde netwerken.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  CVE-2022-22153:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11261

  CVE-2022-22155:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11263

  CVE-2022-22156:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11264

  CVE-2022-22157, CVE-2022-22167:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11265

  CVE-2022-22159:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11267

  CVE-2022-22160:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11268

  CVE-2022-22161:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11269

  CVE-2022-22162:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11270

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeAP5+Es56R4sCd0AQrX9wwAjXmXUC2fPNc4onL1mTATCyPZOJR/R+zi
9JClRCe4MGAY2XYtIKIhFX/G2qHgrTQBeMaGP7z2K6zaUJftgiMwTkcJb+bZq+Uc
h+5RJoFMywTwllWkmW2CJxTiH45RLtHT0F24X6uGm3zO8YnO3eJr+b14YeciDBPG
qWA5z9bh9tF24QSfuuVqvFu4qiZj9nzLhWweaEljSKTg0exIHyOHnS+rADgAQe6F
mooPfJA2XoP6WZDpUOnUxFp+23fH8qvp9WQEFiJcy+L8l3IbQV8sdvrUaXrdMqP8
jwMUcAQ/O9RykGbyBZZLTlkQ/seoLPEbLAiHMgHlv7lwfR9BgvdmX6sbzUGRHEOa
n4dpOrYO9lmU051h8YIRh2mu/cKwLk8BaYmwoBMmMfq4VGD6Zw0zqtdmKxB1sWf5
rTJGOg6ow4rtzaNaiz0ADnMDZaPI703auQ1BuO9APRNukuOjFHnFKwTE2wYNhs6C
f/RJbNGPYvAsSnjBNasQIf3VjI5TRldJ
=AZEv
-----END PGP SIGNATURE-----