-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0024
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-20635, CVE-2022-20636, CVE-2022-20637,
         CVE-2022-20651, CVE-2022-20656, CVE-2022-20657,
         CVE-2022-20658
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220113
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Device Manager
         Cisco Prime
         Cisco Security Manager
         Cisco Unified Contact Center Enterprise
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2022-20658:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ccmp-priv-esc-JzhTFLm4

  CVE-2022-20635, CVE-2022-20636, CVE-2022-20637:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-csm-mult-xss-7hmOKQTt

  CVE-2022-20656, CVE-2022-20657:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-pi-epnm-path-trav-zws324yn

  CVE-2022-20651:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asdm-logging-jnLOY422

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeAP+eEs56R4sCd0AQpSjwwAh8Jz0BuPao50xoWDvJJbA+diinbqHBNf
EOJImTOyyIV0QX7qZf+4cZ9XhLjc4Bw1Zq4meiBekOBdzg70aPnGF/KiLwPQwo1m
yB32Q11wOpK4EI5kclhSNIhNlkcyz9u2VM12LDyNJ6dbZ7vYlqmfKucD5C0h7UA8
0kC/j2G9TQHboftLBYdjkBpAuakv1iyaJ6k5oYIcRYH63cvRISfQg/FLyujoHUf6
TO3kYXkIayjjmkGYdgV0WrqPZsgIcTsVqdBXAsYHcIJzDmDZhrjK+Bzb5kHrXIKH
hzrfoedyUBb80pp6+VRGoFvHCIxgHPDfSDIGbJzOm2YUxYJ7wea0qnyW5c3tlrHX
iZCtOxChl3tCTJPTU0+WmchN/PUeZzT9bTjAK1nNmeoL6KJM0kLzA7gXGgw/KsgN
/5MBBVhVD3CzW6iGsSu2tf5NZRUYpr3yaLn1K5IuHTj0VjTUWG6vpLFgYOKR+jz3
na+D/92nWy8QiVE0lYdnQ8fb8skI9HL4
=UBoW
-----END PGP SIGNATURE-----