-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Schneider
         Electric-producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0025
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-7534, CVE-2022-22724
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220113
Toepassing   : Schneider Electric Modicon
         Schneider Electric Modicon Quantum
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Schneider Electric heeft kwetsbaarheden verholpen in
  Modicon-producten. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende in staat om een denial-of-service te veroorzaken of
  toegang te krijgen tot gevoelige data.

Mogelijke oplossingen
  Schneider Electric heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://download.schneider-electric.com
   /files?p_Doc_Ref=SEVD-2022-011-01

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeAQNOEs56R4sCd0AQrpvQwAk/wzRcZIoAclt+2nMfn5I90PhyoKbJg0
JZeiVOQDl0Bn9e48rA6Kn6o4RT3ibFLrSPM9bhL/BXUUfEAUqiHXdoOGi3NN5iiy
SNIQzTDFyy7IjLcpEFbSlQssXEq1kDPt+LITy6wS3m0ExFM/aTr7MjXwwslVjL/c
asb7MqljmrhDMetezFpMIRvYHUYUmTrfLNfcJ47759Bte15Rrz4raBjknxjjc+VG
KPT5XXSJIGsJ1n8D/aM6aDV67E6KbEY/zCewwb3HBchyXBPx0EzMRLR2az8sVAAg
BhnAyAowo/haMy6tYNxzBnI8fQ4zytuJlafJOH3vNzzYwFRWhEMV1RdsVwMXRNto
nlQmkwcSFFKnxjtGDZwefpcHywVjiAgrKt+B/HJPZdO3svNJ3qnCPlCPjvn1rmcI
dpl9D2Pj24BBhlrLTtCowHm52TVdsXAB98ofA/QFXMwtY0JqPl2GF5/dGoIWzgJS
rWvu66HHYy8UWtLiOyUQ7xL0PBU+NQms
=nO0o
-----END PGP SIGNATURE-----