-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Indtrusion
         Detection Environment)
Advisory ID   : NCSC-2022-0054
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-45417
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220121
Toepassing   : AIDE AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
  Detection Environment). Door een fout in de wijze waarop base64-data
  wordt verwerkt, kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken, of mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de
  rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010044.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5243-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeqyUuEs56R4sCd0AQrARwv+PJTLnA0OLhKjLoAHqgW7kV3nCxewsfTz
WzcVcD/q3rxxvEGtlJFY5LJNtuTH2HeJPlhX2RWbgHBlx/7X0NpvWYlPH1ddzteB
Wdp4M88WmklA1Dm+F9/OfNNAEpx3QB0mNDn6U50PbIm8OaAVgf9cfNn9ff3h4IpG
itA/F6YAVp6L471lltjiH+YK6sy/tnrsMkwWyiMdJ/OSyP4Dio66FtGKi421O4Dy
4zh7FXH/Bkhur8dgMvZAkdk20ynDAvRrqFE5JtXis3vAkKASWeWdzPK5kmtCSblb
O3Rmkd4mSwZEbH+5gABniX3fc8E2O8/2ws2Vb7bd1dN+mqQRuwRvNLG6SKkbH0F1
UAenU0Dus+xVWEV0zHB6JeD01Q5sVxFqF832xgBet14PimapkjAfo1cupOBaCSLk
LSJecSZP5H8e4R14dJ4/iwklwIXrlO7EYoFG5Pq+c2fPcpW/Vpcvo0yN9zwWaPQG
OGSWrfFvRA/zzoYFZgDuq5BX2qG70KrS
=ulDY
-----END PGP SIGNATURE-----