-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Indtrusion
         Detection Environment)
Advisory ID   : NCSC-2022-0054
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-45417
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220124
Toepassing   : AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor AIDE. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
  Detection Environment). Door een fout in de wijze waarop base64-data
  wordt verwerkt, kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken, of mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de
  rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van aide beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5051

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010044.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5243-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYe6HkRypWqw/ZiuAAQqJvQwAj8+bDLvuOjWAo/vw7Vl2+TxNdjr/HfY2
I6aJ/2TVSSdIXMlyZcJ/7YOustgxYyhCwbqiRPQIiYyp61efs8IPh+c+0xTeXxIy
2O+RQQvfqxf2rTf3eKmW8xL4kM6EtNt7XjfmHLaVthPtfWJ5ISRZ4CHKu5o+VtCZ
/npDPl5on6ZMQotk1Hp9FC2jvgQ6wJ8C3+DK/emZf0KHp+voLKzLxJdQOAPxw6ZS
R1ktrIx8eryBN5a6qWTmNCQMgud5cq6xKRVbIuasD0GGjvRaTrSPcy5H2TD0PrSj
UiKh8XUTyxvVInzHiR4HARYXUrZjDhajaD2ZTPWtNG3cnhruk2mqaPFz1HjWda7Q
LpKAMd6xC028IoEg827P7tS18BebAn5pGnKFSpYpLrTv4V6TnMJNBNB12enfpwHq
jD5o9FF1IdvaUZlUX3CnZ6+iGysMmWtZOoHO5WlQaxApJ22XcdsFcr3c72TOejyR
y1sxAVi+IoRD5eA3tqY/v6soBmvr11yQ
=r6ju
-----END PGP SIGNATURE-----