-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
         Detection Environment)
Advisory ID   : NCSC-2022-0054
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-45417
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220125
Toepassing   : AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
  Detection Environment). Door een fout in de wijze waarop base64-data
  wordt verwerkt, kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken, of mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de
  rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van aide beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5051

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /ZEHXIWSI3LT73BE7YAXGYKT4HEXYVR3X/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010044.html

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010046.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5243-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYe/JTRypWqw/ZiuAAQrnswwAjqncxoRvqFaDp1+rtTlGNOV+MU34Fc9s
pgalKAhXV3cU1Se1uHeb2ThnCqKEeBVXWql5eBMb1tLG2HntUpS+WlbHaVf89Vpo
Bqh9k9mWXlMeyoOy7yzncVVJkAr+cOKncAnOo3kW6537OvI2grBOyPArkH3WEkkL
I4vtciYDPbF3xuClpQI3lVMnbB4v2bViv6F1HRNoqGaBnhimyxPBD+fvBXXRw7E7
BcCPjxoYFsqrXJRJhMSUdYO0ldrpW6gXT+RAn63Ow8zRy+wMC+z8vags+vPPaTfa
l89JFpL9M+T5vKXTBTm5xD4jRb0uzsvwOgnunT1VkNiOcbDIakg5waQnxReqTkG/
XAZnyQPX+4zu0hZtbz8KgVIawcLrq0utOnfbsrO/7TQ7Am3awxRy4KsyWQOeg2MP
xCcOL5l8azOaCraPcCBTSzq18FFNAiL+ho1CQoBrJoi6DAltO6SQ9s05qLpcFJz2
RNkab8yeaoN8SX0mqhdCoc3KfPR0UhSR
=Cvdc
-----END PGP SIGNATURE-----