-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
         Detection Environment)
Advisory ID   : NCSC-2022-0054
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-45417
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220304
Toepassing   : AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  RedHat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Red Hat Enterprise Linux 8. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in AIDE (Advanced Intrusion
  Detection Environment). Door een fout in de wijze waarop base64-data
  wordt verwerkt, kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken, of mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de
  rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van aide beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5051

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /ZEHXIWSI3LT73BE7YAXGYKT4HEXYVR3X/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-0473.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:0441

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010044.html

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010046.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5243-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYiHrnhypWqw/ZiuAAQqsqgv/dP72TccxiKCGyTkAIc1Irw9Z5E21JQCk
WvkMTMuz2N3XvWgbBudRmJDxRzOJNHJeccetdV4zB2Tcgwb72N5Qw1RfH3iSpRtO
rTfGgNkyDcdOGZ/jpR3PN51cMyxu1i8Yy7WQa5PczoPjiXnklU9qrcdQvqmD54Bi
O5O23YQwF6HTG7LKy1T4pOVh0EZBGyAqJqh4e2dxMo4N5p+6IMED/pXSHrwkA+ZX
3IZKA8JdhmWuP3/q/bCC9vT4llI/xKsUVcOBhrbu0D5zfKRPyIOIgXFkL6ojO/xR
mO39oLqkcY1wW4d1QqU6yt3dqH8lexXFFTefEWHOZvVKahOUeSnrNfHqNEN12zi0
JEEHxgV1hh3w2kuPZ04xDY9OTWAWSovATImImCH7T8AQ+HaW/3+6nJi735D4z/Je
3VuhVjMfGYMIQrgNRsY2sgaC8X9bK16H08ued5ZkX+f4oyf8FJiBQP4Wm/FM+l4p
/6DO/yC2/3Fc1GXAxWZhsFrl3r0uwc5W
=OzQ4
-----END PGP SIGNATURE-----