Kwetsbaarheden verholpen in Samba

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 21-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Samba. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot systeemgegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44142 heeft een CVSS 3.1 score van 9.9. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren met root-rechten op een Samba-share waar de vfs_fruit-module is ingeschakeld. De kwaadwillende moet schrijfrechten hebben op de extended attributes van een bestand om deze kwetsbaarheid te misbruiken. De vfs_fruit-module wordt gebruikt om de compabiliteit met onder andere Apple SMB clients te verbeteren. De vfs_fruit module is een module die niet standaard staat ingeschakeld. Het is goed gebruik om SMB-shares niet via het internet te ontsluiten.

Zie voor meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44142 de blogpost van de Zero Day Initiative [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Samba Server
Synology DiskStation Manager

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Samba hebben patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen:

CVE-2021-44141 [Link]

CVE-2021-44142 [Link]

CVE-2022-0336 [Link]

Debian

Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 15.3 en 15.4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.3 [Link]

15.4 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44142 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Synology

Synology heeft een update beschikbaar gesteld voor de DiskStation Manager (DSM) versie 6.2 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Ubuntu 20.04 & 21.10 [Link]

Ubuntu 18.04 LTS [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-29361, CVE-2021-20316, CVE-2021-44141, CVE-2021-44142, CVE-2022-0336

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.06 21-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-44142. De inschaling van deze advisory blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.05 14-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in samba.

  Versie 1.04 07-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 04-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.02 02-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

De Zero Day Initiative heeft een blogpost gepubliceerd met meer informatie. Deze blogpost is opgenomen in dit advies. Op dit moment blijft de inschaling MEDIUM/HIGH. Het NCSC verwacht op korte termijn Proof-of-Concept code of exploit-code voor deze kwetsbaarheid en raadt organisaties aan om na te gaan of ze de kwetsbare configuratie in gebruik hebben.

Verder hebben Ubuntu en OpenSUSE updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 01-02-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat, SUSE en Synology hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44142 te verhelpen.

  Versie 1.00 31-01-2022 NCSC-2022-0076  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0076 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.