Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Small Business RV-routers

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-05-2022 NCSC-2022-0085  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-05-2022
high
high
NCSC-2022-0085 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in Small Business RV-routers. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten

Cisco heeft aan de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-20699, CVE-2022-20700 en CVE-2022-20708 een CVSS3.1-score van 10.0 toegekend. De twee laatstgenoemde kwetsbaarheden bevinden zich in de managementinterface. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot deze interface kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder verhoogde rechten. Het is goed gebruik om managementinterfaces niet breed toegangelijk te maken.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-20699 bevindt zich in de SSL VPN-functionaliteit van RV340-, RV340W-, RV345- en RV345P-routers. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder verhoogde rechten.

Cisco geeft aan dat voor een aantal van de kwetsbaarheden proof-of-conceptcode in omloop is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco RV160
Cisco RV160W
Cisco RV260
Cisco RV260P
Cisco RV260W
Cisco RV340
Cisco RV340W
Cisco RV345
Cisco RV345P

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-20699, CVE-2022-20700, CVE-2022-20701, CVE-2022-20702, CVE-2022-20703, CVE-2022-20704, CVE-2022-20705, CVE-2022-20706, CVE-2022-20707, CVE-2022-20708, CVE-2022-20709, CVE-2022-20710, CVE-2022-20711, CVE-2022-20712, CVE-2022-20749

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 12-05-2022 NCSC-2022-0085  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-05-2022
high
high
NCSC-2022-0085 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-20699 is exploitcode verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 03-02-2022 NCSC-2022-0085  
 
high
high
Signed-PGP →  
03-02-2022
high
high
NCSC-2022-0085 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.