Kwetsbaarheden verholpen in SAP-producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 16-02-2022 NCSC-2022-0099  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0099 [1.02] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse SAP-producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22536 heeft een CVSS3.1-score van 10.0 toegewezen gekregen. De kwetsbaarheid kan door een ongeauthenticeerde kwaadwillende worden misbruikt voor het uitvoeren van een HTTP-request-smuggling-aanval met ongespecificeerde impact. Voor deze kwetsbaarheid is inmiddels proof-of-concept code gepubliceerd.

Middels de beschikbaar gestelde updates worden ook kwetsbaarheden in Log4j verholpen zoals gebruikt door onder andere SAP Commerce, Data Intelligence 3, Internet of Things Edge Platform en Customer Checkout. Deze kwetsbaarheden zijn niet meegenomen in de inschaling van dit beveiligingsadvies. Voor meer informatie over Log4j, zie het high/high-beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2021-1052.

SAP heeft vooralsnog weinig technische details over de verholpen kwetsbaarheden publiek beschikbaar gesteld.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SAP 3D Visual Enterprise Viewer
SAP Adaptive Server Enterprise
SAP Business Client
SAP Business Objects
SAP Commerce
SAP Content Server
SAP Customer Checkout
SAP Data Intelligence 3 (on-premise)
SAP ERP HCM
SAP Internet of Things Edge Platform
SAP NetWeaver
SAP S/4HANA
SAP Solution Manager
SAP Web Dispatcher

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Voor de CVE-2022-22536 kwetsbaarheid in NetWeaver, Content Server en Web Dispatcher heeft SAP aanvullende maatregelen en informatie gepubliceerd. Zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-44228, CVE-2021-44832, CVE-2021-45046, CVE-2021-45105, CVE-2022-22528, CVE-2022-22530, CVE-2022-22531, CVE-2022-22532, CVE-2022-22534, CVE-2022-22535, CVE-2022-22536, CVE-2022-22537, CVE-2022-22538, CVE-2022-22539, CVE-2022-22540, CVE-2022-22542, CVE-2022-22543, CVE-2022-22544, CVE-2022-22546

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 16-02-2022 NCSC-2022-0099  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0099 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-22536. De inschaling van deze advisory blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH omdat de kwetsbaarheid waar proof-of-concept code voor is verschenen op zichzelf is ingeschaald als HIGH/MEDIUM.

  Versie 1.01 14-02-2022 NCSC-2022-0099  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0099 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SAP heeft aanvullende maatregelen en informatie gepubliceerd over de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-22536.

  Versie 1.00 08-02-2022 NCSC-2022-0099  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
08-02-2022
medium
high
NCSC-2022-0099 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.