Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 08-03-2022 NCSC-2022-0160  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0160 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-24508 heeft een CVSS3.1-score van 8.8 toegekend gekregen. De kwetsbaarheid bevindt zich in de SMBv3-client en -server van Windows 10 versie 2004 en hoger, Windows 11, Windows Server 2022 en Windows Server versie 20H2. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder SYSTEM-rechten. Microsoft heeft naast beveiligingsupdates ook mitigerende maatregelen gedeeld. Over de kwetsbaarheid zelf zijn weinig technische details beschikbaar gesteld.

In onderstaande tabellen is per kwetsbaarheid de CVSS3.1-score en het type impact van succesvol misbruik te vinden.

Windows Update Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-245257,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232536,50Denial-of-Service

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232967,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232987,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-232975,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Desktop:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219908,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-245035,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-232858,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Fastfat Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232937,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219754,70Denial-of-Service

Windows Ancillary Function Driver for WinSock:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-245077,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows HTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-245024,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows COM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232907,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219735,50Denial-of-Service

Windows SMB Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-245088,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows PDEV:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232997,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows ALPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232837,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-232877,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-245057,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232847,20Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232867,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows CD-ROM Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-244557,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Tablet Windows User Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-244607,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232917,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-232887,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232815,50Toegang tot gevoelige gegevens

XBox:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219677,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232948,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Security Support Provider Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-244547,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219773,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220104,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-232957,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-233007,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-233017,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220067,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220077,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-244517,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-244527,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-244537,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-245017,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-244567,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-244577,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Fax and Scan Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-244597,80Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-24508 zijn naast beveiligingsupdates ook mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld. Deze bestaan onder andere uit het uitschakelen van SMBv3-compressie. Zie de volgende webpagina voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21967, CVE-2022-21973, CVE-2022-21975, CVE-2022-21977, CVE-2022-21990, CVE-2022-22006, CVE-2022-22007, CVE-2022-22010, CVE-2022-23253, CVE-2022-23281, CVE-2022-23283, CVE-2022-23284, CVE-2022-23285, CVE-2022-23286, CVE-2022-23287, CVE-2022-23288, CVE-2022-23290, CVE-2022-23291, CVE-2022-23293, CVE-2022-23294, CVE-2022-23295, CVE-2022-23296, CVE-2022-23297, CVE-2022-23298, CVE-2022-23299, CVE-2022-23300, CVE-2022-23301, CVE-2022-24451, CVE-2022-24452, CVE-2022-24453, CVE-2022-24454, CVE-2022-24455, CVE-2022-24456, CVE-2022-24457, CVE-2022-24459, CVE-2022-24460, CVE-2022-24501, CVE-2022-24502, CVE-2022-24503, CVE-2022-24505, CVE-2022-24507, CVE-2022-24508, CVE-2022-24525

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 08-03-2022 NCSC-2022-0160  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0160 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.