-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0182
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721,
         CVE-2022-23943
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220314
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.53
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk
  willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-22720 maakt het daarnaast mogelijk om een HTTP request
  smuggling-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.53. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYi9e/xypWqw/ZiuAAQrC6Av/U39Rrjy1BsShCmw5qZSLX4w3mNeDh8g2
EpPVO+6pR28ayYxSN2YbxxkHsv+KhE5DaQ1avx+nRNbw5CEfiTjnn3YDy16sG1ia
WYbZQeeei0dZfmMUXyDgR8gNff/hbY6TpUXd7vkpxpcjYycBvqm2yzdNKKnNTM7/
Z5lJgHKi//g95QQ0tMVlBYzTgZzpalMKywGs7QEI4QV2POb8s1WIOZEVoCaZKs9H
QiaYo9Kv+kk8t03c5AR6GiK1zvam6k3ktmY3+DRLNXYZye0HfZqLYpGXO///CBOu
HgbLARySw/Klokf26F/J5pAAV8JnHenptmneHvBcGn1mh2amyhnzhf92sNOoybr2
82X4EnsakuE4qo/Sk2cCB0bq6oPsW6bzGVokDJtHr2ZVKJYXV405IEn1rl66DJGn
u6S5P+aQE0w0N/4lcW1EmIONehvRJjrhpYrrn55WFgHQkg9IL8e2d8f6h32RiUZi
WAFL5/3fL7V9jEFS9zMF7MeiyttbXOqc
=ljKH
-----END PGP SIGNATURE-----