-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0182
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721,
         CVE-2022-23943
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220318
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.53
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk
  willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-22720 maakt het daarnaast mogelijk om een HTTP request
  smuggling-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.53. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5333-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYjRjyBypWqw/ZiuAAQrFsQv/UN5dvxmH5cajWpoljHekee8bOSK+xZXK
0Qdl2vr3cLrJ3Zzlnp8PB4DhUL3gzdJSkR1qZuvRJFM70ikKsigB6W9ZpytbxJPp
AgkGTUG8PzMw921hYBp91N/Z64+YP7JQ26c4RpXQck3KkCuRZyr4yzbVwM9w/QQK
W6hOA595F00urzQIw74+w1F6IY+VR6wIT+EAfZ51RX4Ge0oBQeR5H9jNJugiSv+u
ozytwJo+ewJHhcdcjX1Vgh7aPLbfM9Qyw4RMJ/JApq8SNsCNfpYKVmwJxHfxv5f6
QX3Vr7OdLNJERUCClnOANDMGmt33Q7HoRnasfRxcGf2//t7G4a16bOayWRZnDGSk
IKkHZZaKfXpm6SkdixXHLXoIqQv3MyCEH5uFvkxiAi7T49gWQ3XTM86R/267L+Dl
nmm/QYav3hLBlRNi+lAYK/fzzPesmagd2BEZkPUffStC9qCgIYgob7dKUwpH0yJg
3t/8cy7hzlv6ih7GvURASaCdHdKLIvgX
=QLIF
-----END PGP SIGNATURE-----