-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0182
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721,
         CVE-2022-23943
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220325
Toepassing   : Apache HTTP Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat en Oracle hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2022-22720 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk
  willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-22720 maakt het daarnaast mogelijk om een HTTP request
  smuggling-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.53. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2022-22719, CVE-2022-22720 en CVE-2022-22721 te verhelpen in
  WebSphere Application Server. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6565413

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1045.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1045

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5333-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsBVAwUBYj2yndIBd8yG1oYGAQiAAAgAtZl8oxHHpVd9Q033bWG7+6VfXcGA8r1/
9plNzC/l0di9MgOvHEETKcq2cpVMlTZsuu2RS/s+jNTZgelNHUnOEMpVYvJE9hX2
UK0LDm4Na8D3bfeYB+he1HiL1Xo+B/lBITTEkFKnd6Sxc7cQp8WGAlymOwRLs5DM
0qiYwECPrDK+1k/pceg58nZld/46qUzeKbe0i9qIdGIggfMYBqt2FSG7qYI8Pgts
MAfh53l16ODxPKgiDFw4G+NLGZMH6r3VGO7ZkbEYpsyMk/kx5NPIjfoETz+Tyj0e
f9SubGusOONPQnDwSn2cs9zI1oABLqlDK1HaHE48IgS4d4yWYTJTXw==
=2K24
-----END PGP SIGNATURE-----