-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.14 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2022-0189
Versie     : 1.14
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0778
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220506
Toepassing   : Aruba Networks Airwave
         Dell Wyse Management Suite
         EMC PowerPath
         F5 BIG-IP (BigIP)
         F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM)
         F5 BIG-IP Component Installer
         F5 BIG-IP Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP)
         F5 Big-IP Access Policy Manager (APM)
         F5 Big-IP Access Policy Manager (APM) Standalone
         Appliance
         Fortinet FortiAnalyzer
         Fortinet FortiSwitch 124FF
         Fortinet Fortimail
         Fortinet Fortimanager
         Fortinet Fortiweb
         Netapp ONTAP
         OpenSSL
         Pulse Secure Pulse Connect Secure
         RedHat JBoss Enterprise Web Platform
         RedHat JBoss Enterprise Web Server
         RedHat Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform
         Redhat Red Hat JBoss Community Application Server
         Sophos Astaro Security Gateway
         Sophos Sophos UTM Network Appliance
         Sophos Unified Threat Management (UTM)
         Sophos Unified Threat Management (UTM) software
         Sophos XG Firewall
         Tenable Nessus
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         Fortinet FortiOS
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Palo Alto Networks PAN-OS
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu
         VyOS

Update
  Aruba Networks heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheid stelt
  een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om een
  denial-of-service te veroorzaken. Hiertoe dient de kwaadwillende een
  speciaal vervaardigd certificaat aan het systeem aan te bieden dat
  van OpenSSL gebruik maakt.

  De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door de functie "BN_mod_sqrt()".
  Deze functie speelt een rol bij het parsen van certificaten. De
  functie kan in een infinite loop terecht komen wanneer een
  certificaat ongeldige, speciaal vervaardigde publieke sleutels bevat
  op basis van elliptic curve cryptografie. De ontwikkelaars van
  OpenSSL geven aan dat de denial-of-service die hieruit ontstaat is
  gericht op het proces dat het malafide certificaat parset. Op dit
  moment lijkt de impact van misbruik daardoor beperkt.

  Over het algemeen zullen systemen, zoals web- en mailservers,
  gebruikers niet de mogelijkheid geven om zelf malafide certificaten
  aan te bieden. Alhoewel voldoende technische informatie beschikbaar
  is om malafide certificaten te genereren achten we de kans op
  grootschalig misbruik daarom klein. Systemen die certificaten uit
  onvertrouwde bron verwerken lopen echter wel risico. Houdt er
  rekening mee dat voor succesvol misbruik het malafide certificaat
  zelf niet hoeft te worden vertrouwd; ook onvertrouwde (self-signed)
  certificaten kunnen worden gebruikt om de kwetsbaarheid te
  misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  OpenSSL 1.0.2zd, 1.1.1n en 3.0.2. Versie 1.0.2zd is alleen
  beschikbaar voor klanten die premium support afnemen. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20220315.txt

  -= Aruba Networks =-
  Aruba Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-009.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5103

  -= Dell =-
  Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  Wyse ThinOS:
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000198486
   /dsa-2022-098-dell-wyse-management-suite-security-update-for-mult
   iple-vulnerabilities

  PowerPath:
  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000198826
   /dsa-2022-108-powerpath-and-powerpath-management-appliance-securi
   ty-update-for-openssl-vulnerability

  -= F5 =-
  F5 heeft handelingsperspectief gedeeld voor BIG-IP. Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.f5.com/csp/article/K31323265

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34 en 35. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /323SNN6ZX7PRJJWP2BUAFLPUAE42XWLZ/

  Fedora 35:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /GDB3GQVJPXJE7X5C5JN6JAA4XUDWD6E6/

  -= Fortinet =-
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in diverse producten. Voor meer informatie, zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-059

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in openssl. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-22:03.openssl.asc

  -= Ivanti =-
  Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Pulse Secure producten. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /CVE-2022-0778-OpenSSL-Vulnerability-may-lead-to-DoS-attack

  -= NetApp =-
  NetApp heeft aangegeven dat onder andere ONTAP-producten kwetsbaar
  zijn. Er zijn nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld. Voor
  meer informatie, zie:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220321-0002/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3 en Leap 15.4. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /V7FRPEEZ7WUHWJ2PK7C5GZJJTXRGWJB2/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1066.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-9233.html

  -= Palo Alto Networks =-
  Palo Alto Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in PAN-OS. Voor meer informatie, zie:

  https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2022-0778

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1066

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1065

  Red Hat JBoss Web Server 5.6.2:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1519
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1520

  -= Sophos =-
  Sophos heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.sophos.com/fr-fr/security-advisories
   /sophos-sa-20220318-openssl-dos

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20220856-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20220857-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20220859-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20220860-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-ru-20220861-1/

  -= Tenable =-
  Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Nessus en Nessus Agent. Voor meer informatie, zie:

  Nessus:
  https://www.tenable.com/security/tns-2022-06

  Nessus Agent:
  https://www.tenable.com/security/tns-2022-07

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5328-1

  -= VyOS =-
  VyOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://blog.vyos.io/vyos-1.3.1-release

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnUNahypWqw/ZiuAAQrQIQwAuuzfaIRcwHHW72ZFSe/bPWaYmDlVG9MY
DZM5bRQURBVVHgNpI3QIzhAKxIGjUyZBbeDHypqjEMfg5ufouB+zxgv8E80Ez/GB
i8+gqNxJAI/+ve0lOVLDRolDlF+up2k6lJOFtFTSAoF9AKQC7gVo4lB9sgDEgLGX
y6So9ZStW0DmwwpuqtSxAs6xfPGIxIzVYNFnKrDoDt2tZCA5Xe1MKhaFtS1TTObg
01AL9YBjSGVOFaJK/s0xW4o3Dukh1mu0ITdZhCWvOzP9Cnav5rm0qIrLnb5CH9Z3
0fPjjuhhFVdy/m+pqF6fNqd2FvNoUVnr5a1HMUv1VYt5CHc3wfzf3kgGvJRNuHQ4
MDpfObKTPGHrJbQsrEA0tBWvcr18WwBRYC06xtd89i5t9lpaQzWxLZ8xb/48wLJg
IXhI1YXMVDNdGgQcjFZ9vm7j8+jFLsjjcB7pLBwZ1Vy+uqFd3FZboJno1tJ950h8
9lJyl4n4ZBFBMHBLo8VcoaZQ0NEkHOKl
=WrQv
-----END PGP SIGNATURE-----