-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in zlib
Advisory ID   : NCSC-2022-0214
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-25032
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220329
Toepassing   : zlib
Versie(s)    : < 1.2.12
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Zlib. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende mogelijk in staat om geheugen te corrumperen
  tijdens de compressie van speciaal geprepareerde data. Als gevolg
  hiervan zou de kwaadwillende een Denial-of-Service kunnen
  bewerkstelligen in de applicatie die gebruik maakt van Zlib.

  Op dit moment is het niet geheel duidelijk welke specifieke
  combinatie van compressie parameters de kwaadwillende in staat stelt
  om de kwetsbaarheid te misbruiken.

  Er zijn veel producten die gebruik maken van Zlib als onderdeel van
  het product en dus zonder een expliciete externe afhankelijkheid bij
  wijze van "static linking". Mogelijk dat deze producten ook
  kwetsbaar zijn, afhankelijk van de gekozen parameters tijdens
  compressie van data.

Mogelijke oplossingen
  Zlib heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  zlib 1.2.12. Voor meer informatie, zie:

  http://madler.net/pipermail/zlib-announce_madler.net/2022
   /000012.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS en
  21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen in rsync. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/CVE-2018-25032

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYkK33hypWqw/ZiuAAQqKsQv/XWRfwZurz1eZTM3ftlUUH5/t8ZSEuZQE
vG5PrMb0w+bnxDbRw5kipwbRWuw8Li8jmmmhNFQ57yHdHM6GiD0lg8kTlizjrq03
nvyBlomgEo7fueNOfLCtQ1DdTnaZi3+pCs9h2ec9sYXQ9pFTZQO0SY0l08tfPy9j
pxAE8tRM3Xxqy+syWVwkhU8SyY+3VSj97UfricxSOy3jjLbqEtq3eardyHrJqVqi
SKatDqmJ3IQ63lyxxfJL6SbTI6/2Cle2J7uShYJha/jQ6EB2+EBrffF7i4racGaC
hEpA436aWH6EnCATMBBkTTD6ZLXG7JyMap6GAePpjhRzCxtkuccHJuO/Nvn7ig7i
evqqyBcvhqZ3rZ66yhq9SIIrcWZjBgsxHKY0Uj07VhuVrRqCfZqkxcNVRojEMiNK
13e75wgwCZLlw3pE814/46Ysw6JlSGmN0eiMj7R5N0jPzmiW0wPneX1LwiDm/OoN
MSxw3al41rsali1s6wfZjmDSzCE8cL3O
=t+pN
-----END PGP SIGNATURE-----