-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in zlib
Advisory ID   : NCSC-2022-0214
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-25032
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220516
Toepassing   : zlib
Versie(s)    : < 1.2.12
Platform(s)   : CentOS
         OpenBSD
         Oracle Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu
         openSUSE

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in zlib. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende mogelijk in staat om geheugen te corrumperen
  tijdens de compressie van speciaal geprepareerde data. Als gevolg
  hiervan zou de kwaadwillende een Denial-of-Service kunnen
  bewerkstelligen in de applicatie die gebruik maakt van zlib.

  Op dit moment is het niet geheel duidelijk welke specifieke
  combinatie van compressie parameters de kwaadwillende in staat stelt
  om de kwetsbaarheid te misbruiken.

  Er zijn veel producten die gebruik maken van zlib als onderdeel van
  het product bij wijze van 'static linking'. Hierbij is er geen
  expliciete externe afhankelijkheid. Afhankelijk van de gekozen
  parameters tijdens de compressie van data, zijn deze producten
  mogelijk ook kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  Zlib heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  zlib 1.2.12. Voor meer informatie, zie:

  http://madler.net/pipermail/zlib-announce_madler.net/2022
   /000012.html

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2022-May
   /073584.html

  -= OpenBSD =-
  De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenBSD 6.9 en OpenBSD 7.0. U kunt
  de updates installeren door gebruik te maken van 'syspatch'. U kunt
  ook de patches handmatig downloaden van de OpenBSD downloadserver
  ftp.openbsd.org en toepassen. Voor meer informatie, zie:

  OpenBSD 6.9:
  https://www.openbsd.org/errata69.html#p034_zlib

  OpenBSD 7.0:
  https://www.openbsd.org/errata70.html#p018_zlib

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /Q3IAWI5KYTN2PXEFZY7OU7STBINLC3H6/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1642.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-March
   /010557.html

  15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-March
   /010582.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5355-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYoJAdxypWqw/ZiuAAQohngwAsAaqXOfNS+M7FFg4k6VzxyNfwqjRXLyt
UhVnZzK+U0N5aokxJ+tnW4pQaP8tBjk+8wxGnUFMPUgLsRPRYn0o1klFplZD16rH
aNSGbIgE/LE9Pp8kl3P20FGxlDzEqkkNby6H1Ffe0L7qr/J+lfDAij6f32lLrwFD
zZphg23cCP1N1hCfyeA8N1OIi5U/ithze4Ch+hGEV6a30gsN+pA3nPgj16j4sSIv
vKUIaU3Gq8uQgg+kO11kY0ZMOy2zmffTTxVYJtmFA514LMCnEmJ0c45j39goCZXi
JjWw1+RHQ/hSFnnW97SFHbpLA6Fe1s2KO/hlh2TxNgoVRV1U8o6E7i+479b6HoAo
THzVLK28RxMFfslthJhpNh+t/yWU4s0Wu8c+lxkFaMedv1TQBPGqZc+IYTm2Etzo
MkWQWaPHA5QwTjkwPJtT9trZ681nnfSILwEcpxElXPBYB12tApCAj6FHBQ6U9x1C
/zy1QwY/BHTt37RdKfAW0xuDYsa7IRQj
=VspD
-----END PGP SIGNATURE-----