-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Spring Cloud Function
Advisory ID   : NCSC-2022-0220
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-22963
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220330
Toepassing   : Spring Cloud Function
Versie(s)    : < 3.1.7
         < 3.2.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Spring Cloud Function. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.

  Spring Cloud Function is een aanvullende library voor Spring Cloud,
  maar wordt afzonderlijk van het Spring Framework ter beschikking
  gesteld.

  Het is goed gebruik om applicaties die data verwerken zo min
  mogelijk rechten toe te kennen.

Mogelijke oplossingen
  Spring heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Spring Cloud Function. Voor meer informatie, zie:

  https://spring.io/blog/2022/03/29
   /cve-report-published-for-spring-cloud-function

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYkRZvhypWqw/ZiuAAQpBjwv/SEeYBoQRUwZlFXnVaEVvx/KJZ4yOF0LN
3G94OlC+Mh56FE+FxggcuePSAoTHubJboDd3cXH/ky17aJ0w6XfFSbEBlubil2fu
/iufiLWtzjIwWcmN6SsN3R76moNo+JfxUsQig9dUq5d4Ek/nfRX164FBPeppz1ZG
qFa3P5ou6ujNmHUhpPcBSKvqajHS+qkd+PsOF98Z0UTwvgY6NV3n3hn+hbDUqChI
92oldfBUwaJLvGl3IJd43jU5EXp1fBgo3CLrI7qa55VDZSeKdldpSniFUC8ikuU9
GL0elAFKMPkiDsC/bPGsEkLpqhHQbhYjKo/w/yqwpOJwEbNoHkd7e3UewbjBYfgY
qsHuFKDs007VGSOzkR4OctJCS43AZnhz+YkV1KGRp9vtyFkteCeeEGXovczZmYT5
cTi3+h0z02I6mhbyynGelTES8WErwoZWmOqby+gxZ1DGKhpkc/pQN7NheSjx1PTZ
MklQ6NIFwibI05+JBs3xQS3E/Ev7nI2T
=Zbag
-----END PGP SIGNATURE-----