-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : 0day kwetsbaarheid ontdekt in Spring Core Framework
Advisory ID   : NCSC-2022-0221
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220331
Toepassing   : VMware Spring Framework
Versie(s)    : <= 5.3.17
Platform(s)   :

Update
  Er is aanvullende informatie gepubliceerd waarmee kan worden bepaald
  of een applicatie kwetsbaar is. De link naar de onderzoekers is
  toegevoegd in "Mogelijke oplossingen"

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Spring Core Framework. Spring
  Core Framework is een set van Java libraries waarmee op
  gestructureerde wijze applicaties kunnen worden ontwikkeld die
  vervolgens zowel standalone kunnen draaien of in
  webapplicatie-omgevingen als Tomcat.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren in de scope van de ontwikkelde applicatie, en
  mogelijk daarmee toegang kan krijgen tot gevoelige informatie binnen
  die applicatie. Omdat niet valt vast te stellen met welke rechten de
  applicatie actief is, kan misbruik van deze kwetsbaarheid mogelijk
  leiden tot de uitvoer van willekeurige code met verhoogde rechten op
  het onderliggende systeem.

  Voor deze kwetsbaarheid is nog geen CVE-kenmerk bekend gesteld.
  Om onderscheid te maken heeft deze kwetsbaarheid de naam
  "Spring4Shell" gekregen.

  Deze kwetsbaarheid is een andere dan de kwetsbaarheid in Spring
  Cloud Function (CVE-2022-22963) waarvoor het NCSC beveiligingsadvies
  NCSC-2022-0220 heeft uitgebracht. Doordat beide kwetsbaarheden zeer
  kort op elkaar zijn gepubliceerd, is hier veel verwarring over
  ontstaan.

  Inmiddels is Proof-of-Concept code verschenen waarmee de
  kwetsbaarheid kan worden aangetoond, maar nog niet misbruikt. Er
  worden echter (nog onbevestigde) meldingen gemaakt dat er pogingen
  worden ondernomen om deze kwetsbaarheid actief te misbruiken.
  Vooralsnog zijn nog geen geslaagde pogingen waargenomen. Dit heeft
  vooral te maken met het feit dat er aan diverse randvoorwaarden moet
  worden voldaan, zoals JDK versie 9 of hoger, het gebruiken van
  Spring Beans, Spring Parameter Binding en die binding moet
  geconfigureerd zijn om van niet standaard types als POJO gebruik te
  maken.

Mogelijke oplossingen
  De kwetsbaarheid betreft een zogeheten 0day-kwetsbaarheid en er zijn
  (nog) geen updates beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Wel zijn diverse mitigerende maatregelen gepubliceerd door
  beveiligingsonderzoekers. De mitigerende maatregelen die op dit
  moment beschikbaar zijn gesteld vereisen aanpassingen aan de code
  van de getroffen applicatie.

  Zo kan een aanval, die in een serie van stappen moet worden
  uitgevoerd, worden gestopt door blacklisting toe te passen op de
  functie DataBinder.
  Informatie hierover kan worden verkregen via onderstaande link:

  https://www.lunasec.io/docs/blog
   /spring-rce-vulnerabilities#applying-mitigations

  Extra achtergrondinformatie, en methodes om te bepalen of een
  applicatie kwetsbaar is, vindt u op onderstaande link:

  https://www.contrastsecurity.com/security-influencers
   /new-spring4shell-vulnerability-confirmed-what-it-is-and-how-to-b
   e-prepared

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt waar nodig dit
  beveiligingsadvies bij.

Hyperlinks
  https://www.lunasec.io/docs/blog/spring-rce-vulnerabilities/
  https://www.bleepingcomputer.com/news/security
   /new-spring-java-framework-zero-day-allows-remote-code-execution/
  https://isc.sans.edu/forums/diary
   /Java+Springtime+Confusion+What+Vulnerability+are+We+Talking+Abou
   t/28500/
  https://www.contrastsecurity.com/security-influencers
   /new-spring4shell-vulnerability-confirmed-what-it-is-and-how-to-b
   e-prepared

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDUAwUBYkWJ5BypWqw/ZiuAAQqAFAv49ahoX8rEP9eNMoDXUVAkfro/Y2OJTcy6
bvM6RLBC3YzCJ3CVFLsJQwFSyDu2mlYQ1m97lsYjxmXsjt3a74N0ml/o/r2eT7Nv
1y9frh4CZ4XdEqt/783P0ZEPCmphKdr1bcHblov1YpZhCz69+/30L0wB57SMMis6
3ZSNpBGJmydMoX0i99YLysaUV7UdDY0125aZUG2nt4TLFvkAeXqsaAkc6xh9PnQ0
wdHSfzawQrGWbQ0c8XP84XfTjta/pkTtCH4Imnj4PkYobzooGFbgqQKp69WyeBrT
N0mtKj52mzpFL272pHXZTGxIVjrzAF2jEiKIBXhgGi36T6Pg48dUAiN2SvxEz0/i
2HjS7CWYkdl+hgzCuvtbGw4kI9coe2H9R8xHdjamJRTjAIuDs/I5wfxTKU1fU3XP
AhOqkJzlXVxDTxVQSFGbqiG14xh8hzkSI2LpzTCVAj7oPZ6zvfj61xgcyb2KwE8u
HbR5I87pIQnYPQFVls1LqDFNJe2uNKw=
=sl6L
-----END PGP SIGNATURE-----