-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : 0day kwetsbaarheid verholpen in Spring Core Framework
Advisory ID   : NCSC-2022-0221
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220331
Toepassing   : Spring Framework
Versie(s)    : < 5.2.20
         < 5.3.18
Platform(s)   :

Update
  Spring.io heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Spring Core Framework. Spring
  Core Framework is een set van Java libraries waarmee op
  gestructureerde wijze applicaties kunnen worden ontwikkeld die
  vervolgens zowel standalone kunnen draaien of in
  webapplicatie-omgevingen als Tomcat.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren in de scope van de ontwikkelde applicatie, en
  mogelijk daarmee toegang kan krijgen tot gevoelige informatie binnen
  die applicatie. Omdat niet valt vast te stellen met welke rechten de
  applicatie actief is, kan misbruik van deze kwetsbaarheid mogelijk
  leiden tot de uitvoer van willekeurige code met verhoogde rechten op
  het onderliggende systeem.

  Voor deze kwetsbaarheid is nog geen CVE-kenmerk bekend gesteld.
  Om onderscheid te maken heeft deze kwetsbaarheid de naam
  "Spring4Shell" gekregen.

  Deze kwetsbaarheid is een andere dan de kwetsbaarheid in Spring
  Cloud Function (CVE-2022-22963) waarvoor het NCSC beveiligingsadvies
  NCSC-2022-0220 heeft uitgebracht. Doordat beide kwetsbaarheden zeer
  kort op elkaar zijn gepubliceerd, is hier veel verwarring over
  ontstaan.

  Inmiddels is Proof-of-Concept code verschenen waarmee de
  kwetsbaarheid kan worden aangetoond, maar nog niet misbruikt. Er
  worden echter (nog onbevestigde) meldingen gemaakt dat er pogingen
  worden ondernomen om deze kwetsbaarheid actief te misbruiken.
  Vooralsnog zijn nog geen geslaagde pogingen waargenomen. Dit heeft
  vooral te maken met het feit dat er aan diverse randvoorwaarden moet
  worden voldaan, zoals JDK versie 9 of hoger, het gebruiken van
  Spring Beans, Spring Parameter Binding en die binding moet
  geconfigureerd zijn om van niet standaard types als POJO gebruik te
  maken.

Mogelijke oplossingen
  -= Spring.io =-
  Spring.io heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Spring Framework versie 5.3.18 en 5.2.20. Voor meer
  informatie zie:

  https://spring.io/blog/2022/03/31
   /spring-framework-rce-early-announcement

  Ook zijn diverse mitigerende maatregelen gepubliceerd door
  beveiligingsonderzoekers. De mitigerende maatregelen die op dit
  moment beschikbaar zijn gesteld vereisen aanpassingen aan de code
  van de getroffen applicatie.

  Zo kan een aanval, die in een serie van stappen moet worden
  uitgevoerd, worden gestopt door blacklisting toe te passen op de
  functie DataBinder.
  Informatie hierover kan worden verkregen via onderstaande link:

  https://www.lunasec.io/docs/blog
   /spring-rce-vulnerabilities#applying-mitigations

  Extra achtergrondinformatie, en methodes om te bepalen of een
  applicatie kwetsbaar is, vindt u op onderstaande link:

  https://www.contrastsecurity.com/security-influencers
   /new-spring4shell-vulnerability-confirmed-what-it-is-and-how-to-b
   e-prepared

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt waar nodig dit
  beveiligingsadvies bij.

Hyperlinks
  https://www.lunasec.io/docs/blog/spring-rce-vulnerabilities/
  https://www.contrastsecurity.com/security-influencers
   /new-spring4shell-vulnerability-confirmed-what-it-is-and-how-to-b
   e-prepared
  https://www.bleepingcomputer.com/news/security
   /new-spring-java-framework-zero-day-allows-remote-code-execution/
  https://isc.sans.edu/forums/diary
   /Java+Springtime+Confusion+What+Vulnerability+are+We+Talking+Abou
   t/28500/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYkWV7BypWqw/ZiuAAQrLSAv/Y0+gDw9PE7Za5lTsNT/xrk0mdhON4Q0i
wp8cl04k+03JuXK06vY8W0bYPFr2gllN6+L2Vs6V1ZxfpBCVI9LPsAscbDKjiNNG
30PmRAxQOiTSfpawHsvl/JkdNo5Vw/E+4+4vN/dVintz7MoXyXqCg/vNSSAio4YS
G6IbFlul7I8F6aiP+NpqRbS6RL7sKz834NfdwCeMi33p4nvwHCmT76iSRWe8CDna
IKk5uIpzjNFIIM/2I9qLr49pNb5EJFeqkksj5C96EcINvZ+EkTNC7vTLJaRr6Xia
/L4Ke8PljFU2O7/VSDW+7/PczoCPMOD5e35mZIOLYCRu9rlICJI2gJD795zhl20k
TJZyZJ0bi99cWjJgaYAV3bJSjbOJ7uelmherKXBkl+ritUNgZIzW7SrmxAG0E5aj
ZKC7NQw3KmSKUlE6Z2Kx+7rsnoUHslaPZUwZxzFt8xtFv3FoynkOGXNg6dD4OeOV
x+43bGiXj6DXctMBbHA6nr9+AfSV4gL4
=TmPM
-----END PGP SIGNATURE-----