-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2022-0227
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-0740, CVE-2022-1099, CVE-2022-1100,
         CVE-2022-1105, CVE-2022-1111, CVE-2022-1120,
         CVE-2022-1121, CVE-2022-1148, CVE-2022-1157,
         CVE-2022-1162, CVE-2022-1174, CVE-2022-1185,
         CVE-2022-1188, CVE-2022-1189, CVE-2022-1190,
         CVE-2022-1193
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220401
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 14.7.7
         < 14.8.5
         < 14.9.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab Community Edition (CE)
  and Enterprise Edition (EE). De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1162 stelt dat accounts die
  zijn opgezet via OmniAuth, een statisch wachtwoord hebben
  meegekregen. GitLab geeft aan vooralsnog geen misbruik te hebben
  gezien maar heeft uit voorzorg een select aantal wachtwoorden
  gereset voor GitLab.com. GitLab schaalt deze kwetsbaarheid zelf in
  als 'kritiek' en adviseert gebruikers de updates zo snel mogelijk te
  installeren.

  Het wordt aangeraden om multifactor-authenticatie (MFA) te activeren
  op GitLab omgevingen. Deze maatregel biedt aanvullende bescherming
  bij zwakke of kwetsbare wachtwoorden.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in 14.9.2, 14.8.5, and 14.7.7. Voor meer informatie, zie:

  https://about.gitlab.com/releases/2022/03/31
   /critical-security-release-gitlab-14-9-2-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYkbh1RypWqw/ZiuAAQrDPAwAskHEubSRGFBNRoD17lbHTazxgdf4EsrN
e3c2ZmeTuUPCUmNuzDrh21IavpaQnCI2F7aDwdOweR1YRZlG4U9VvBYTLkRDHWZX
5dWLcXfCxKEfRutDk8jZQiYpe5UlT1Tv8km30qEL3x39+kNaSivW2bIp2WTV4LfE
KA9isuXvmWVuRJAfkRtCwWnTEQwlFZwky7Zj14ZAEsW0Qyz6gk5l1r/3sZauFoiU
cbhja8zWuC8yS9EQArciXrJUPEWCSnizL9quCJrKRoyG2xhvuwQThOBoZCwOtf1Z
9dRiyG4hp0JlDl/9l4tZgI5BjRzZMrlP6V5/ze2e/HwgxAWDEHGrlOwdCDPkbYmp
CNKVfKSfC9/8BRRTFcP+oxLubQrRfHQixG3CV4i3OHTtevF4bURNKXTN9rIpwVC5
0e0A9pQopR01JUkRJdonyaYCRTN6OWmMvHxOr1v/oLlrco019g3zzoJC1NZRHSC6
rnDnr9W3OaZ+4gOCW0V1utPNKkPyrILU
=Ivx6
-----END PGP SIGNATURE-----