-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0237
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22954, CVE-2022-22955, CVE-2022-22956,
         CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-2022-22959,
         CVE-2022-22960, CVE-2022-22961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220407
Toepassing   : VMware Workspace ONE Access
         VMware vRealize Automation (vRA)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse VMware producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Door misbruik te maken van deze combinatie van verschillende
  kwetsbaarheden kan een kwaadwillende mogelijk willekeurige code
  uitvoeren met verhoogde rechten op een kwetsbaar systeem.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie en workarounds, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html

  VMware heeft tevens aanvullende informatie over deze kwetsbaarheden
  gepubliceerd. Zie onderstaande pagina voor meer informatie:

  https://core.vmware.com/vmsa-2022-0011-questions-answers-faq

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYk6zmBypWqw/ZiuAAQpr3Av/fzGT/gh2fhFFPXXV2YMgGIJw1ukk9PTn
8VR6nNsyW0q1fVRtHpvJ57Q5X6eKTLw3QkLDvVtLypIsgqsM8B+OS99Vos9/ovib
PWIk2NbKfaKsEqI4pcMQQJn3DKvBoR67L6fJL7do5PnZDyjFQ1nG0R6gmp0zXEOi
CcscJQep5987tOnQv7oCfIC9mbOH7lfIN0tKeyxO91xJeu0KqyEBkLHvxfTcgZxO
nWG5EervJtKvCdu2CpPyebnupGX3c6ryT6KNT45cdRqt1uuV9S87s/Z3bzxsZcie
Ub5dW2j+JEo4VT0Ldt3N0wELLfbOkFS0yDEEiEN2uH77SwUSMrIUgCbSGI+3ux2M
KXljrUHHX80GsclYTlkbWAZcfHubcOluY99WHLO0hny+yuJOl35SNffRAN1EBSv/
JJAtM+GjheMHmz+sPB3JGxN86wPOOEPZXTtXkLJKUm7c/Hg27C+BTjdRbAE1mjW3
Cm+NnXfPiG2BtaREsr+Y4i1VlQVonqjX
=LvtQ
-----END PGP SIGNATURE-----