-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0237
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-22954, CVE-2022-22955, CVE-2022-22956,
         CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-2022-22959,
         CVE-2022-22960, CVE-2022-22961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220412
Toepassing   : VMware Workspace ONE Access
         VMware vRealize Automation (vRA)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Het NCSC heeft besloten de inschaling van dit beveiligingsadvies te
  wijzigen naar HIGH/HIGH. De wijziging van de inschaling is gebaseerd
  op het feit dat er Proof-of-Concept-code is verschenen die laat zien
  op welke manier misbruik kan worden gemaakt van de kwetsbaarheid in
  VMware Workspace ONE Access and Identity Manager met kenmerk
  CVE-2022-22954.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse VMware producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Door misbruik te maken van deze combinatie van verschillende
  kwetsbaarheden kan een kwaadwillende mogelijk willekeurige code
  uitvoeren met verhoogde rechten op een kwetsbaar systeem.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie en workarounds, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html

  VMware heeft tevens aanvullende informatie over deze kwetsbaarheden
  gepubliceerd. Zie onderstaande pagina voor meer informatie:

  https://core.vmware.com/vmsa-2022-0011-questions-answers-faq

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsBVAwUBYlVou9IBd8yG1oYGAQizvQf/WAruFfrO5EbbUuTwMhCkCo2UdRi5kRdU
ykAbAipj6ZVhZKjGReiftWLMHjScGT4MAM0J7xNm9d4R4LlfdfGRHac/1Vn9Cpj/
pJVaFn3tXJzJy8vlT5FdIL7Chu19ykp5hLxXnAj+NhIjtJmOZeWH/nd2kb+sYiEo
mQhBykc9tvnuxksgLNoNOBeLQvXmGg3uzVZPXlubfGR8f/pI/ADIiSPmYdul4MhB
L6ca8fIv/t9GYNEzkgANms0Dpa9UhGzoM63nA3jYqEajhJsZYbIqcg1zsttGPkRj
GnXZeAUOKtFtkeNC+euzdVAweTiq96HwP0L5SYdxOwJyGU9dSvk5uQ==
=Si+J
-----END PGP SIGNATURE-----