-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0237
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-22954, CVE-2022-22955, CVE-2022-22956,
         CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-2022-22959,
         CVE-2022-22960, CVE-2022-22961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220502
Toepassing   : VMware Identity Manager (vIDM)
         VMware Workspace ONE Access
         VMware vRealize Automation (vRA)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Rapid7 geeft aan grootschalig misbruik van CVE-2022-22960 waar te
  nemen. De inschaling van het NCSC blijft onveranderd HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse VMware producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Door misbruik te maken van deze combinatie van verschillende
  kwetsbaarheden kan een kwaadwillende mogelijk willekeurige code
  uitvoeren met verhoogde rechten op een kwetsbaar systeem.

  Rapid7 geeft aan grootschalig actief misbruik waar te nemen van
  CVE-2022-22960. Zie voor meer informatie:

  https://www.rapid7.com/blog/post/2022/04/29
   /widespread-exploitation-of-vmware-workspace-one-access-cve-2022-
   22954/

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie en workarounds, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html

  VMware heeft tevens aanvullende informatie over deze kwetsbaarheden
  gepubliceerd. Zie onderstaande pagina voor meer informatie:

  https://core.vmware.com/vmsa-2022-0011-questions-answers-faq

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYm/QYBypWqw/ZiuAAQrbkAwAkxjdmQ9RCpBJkIQKdkq9aFI2QI8hnXGW
AkYqCbePr2H2FSaPRW3uoO7MJ2H1Rw9aVyAOTlj5wR8L9tILpoV4OEdX/9cO5O8T
lJ9BH5uw5WOyy5xLR1Qrzrgq0RFIvVtviAQtHniCzARheF0l+Ff6JmqNm8HFh7xe
4LjTVvKW4konl5UHpSR0gy/BVJGZVfuyyfBPJTiHSORptro2gJk4/4FQ0FYZ2ZAJ
xquR6q8cI5rD0E0ytfDVMTVBMfgrRJr+aRoguaXHYBG5sEaHwFCa4pgkxbNRJIjA
BOBsLi1wt0fa24DlBRQhsXd9iML1duutiyISRWK0fEjzD81aZCJWZeXGPLBnOUe2
3u/qGW/lM17QvovpnMZ4GwgtFsewZ8pwQ5d195/Gy08gO4CxX52RYJekdmIBPULe
Q6FyD//VC/lThEGeVo0/u56wYJyXlspK9wkYl3H61pzKCKKCM1bdgHbm+qkg+Rhb
57JrrjTWeigJTMxesweZu9VduxRc5sfG
=xKtR
-----END PGP SIGNATURE-----