-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libarchive
Advisory ID   : NCSC-2022-0242
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-26280
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220412
Toepassing   : libarchive
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         SUSE Linux Enterprise

Samenvatting
  De ontwikkelaars van libarchive hebben een kwetsbaarheid verholpen.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  gevoelige gegevens in te zien of een Denial-of-Service (DoS) te
  veroorzaken. De kwaadwillende moet hiertoe een slachtoffer bewegen
  een malafide en gecomprimeerd bestand te openen met een applicatie
  die gebruik maakt van libarchive. Verschillende platforms hebben
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen, zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 15. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2022-26280.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS en
  21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5374-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsBVAwUBYlVz3NIBd8yG1oYGAQjkvwf/fs6+JWbnFmxFpi826t2GKfSI3wQOdCFv
PHAAuW8G72St4AGF+FAKPfiRvifKbo83qcI9qq8N1uaPzROceHq8JLJ3enjMkCON
ahXEQ4OhKooIbRt/gC/UhksUXyh8ka4Yr6tW+2IOkFn60Iup8zz+9wKe7ghaCuaw
Fndgl3mHO8rwEurIOWRFKZlUO0irwcTvxg3NAXuekCfPU3WYHL+RILOEVfXoEmnk
p468l4cHZavH6i51deEZwDrlg4V5TCwW42adV6QT1+MLW7cWoGk1I05wOJYxEPHf
hSAeZykl+U+gG+Wkwhg1W8aHrO7fm/cb9Vg5i0EMA08PdYxsnp7ojw==
=YYCG
-----END PGP SIGNATURE-----