-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libarchive
Advisory ID   : NCSC-2022-0242
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-26280
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220524
Toepassing   : libarchive
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         openSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van libarchive hebben een kwetsbaarheid verholpen.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  gevoelige gegevens in te zien of een Denial-of-Service (DoS) te
  veroorzaken. De kwaadwillende moet hiertoe een slachtoffer bewegen
  een malafide en gecomprimeerd bestand te openen met een applicatie
  die gebruik maakt van libarchive. Verschillende platforms hebben
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen, zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /X57Z3J7LFHBDM7POCXSQXKTVJZIVTNPE/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 15. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-May
   /011132.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS en
  21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5374-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYoy1GRypWqw/ZiuAAQrKnQv9FqpTrRLqsu1p1CdR2LpWV7pqzk5LVfAN
j6TWm0YNBYULJdaCUbAYzfK1f+phbrO4TPCTecPVKp3r8N3KJFFewdF4V/xMIAbH
Tm9097I/AQQcBENPtpPz7/srBdiEvFGT/eA4bXnchrocCtr8yqASSvDVdF74vMhW
qt3p16KtQo+WFANrwnZ0RpCncA/Iy98XaBnU3H0ewVPUUYy2SK49AQZm121BVcCT
8GDQtjHnIHTK8nCvIRfWO4hCL0xpNqfU3Az6QmaUGJwtH4Fq/t7A+rDVWv9ABR6c
b87j+aL+S5qbvQBCQLrd0+uPLWxPeYCQkJLY3UpUBQ/ItMi/YbZKd7HyKNR3Ijzg
o+l+yPMRerDgRhVtzp+oYof0ZIdw4spkgGDopCjGZaQPEHvjQVxRjJMVw1TB209l
tn4v2JOW7lRwlR/T5v3V0510EsDMFKj8wVrvvxdpBH5n5nPeBzEa8lFKvCZvUrY3
zx/ulleEWn+PYyCMc+4pIgfOOw6wwZHk
=DpXO
-----END PGP SIGNATURE-----