-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2022-0280
Versie     : 1.05
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-0778, CVE-2022-21426, CVE-2022-21434,
         CVE-2022-21443, CVE-2022-21449, CVE-2022-21476,
         CVE-2022-21496
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220504
Toepassing   : Oracle GraalVM
         Oracle Java SE
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    : < 7u331, 8u321, 11.0.14, 17.0.2, 18
         < 20.3.5, 21.3.1, 22.0.0.2
Platform(s)   : Oracle Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in java-11-openjdk voor SUSE 15. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Java SE JDK/JRE en GraalVM
  Enterprise Edition. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21449 bevindt zich in
  functionaliteit voor het valideren van ECDSA-signatures. De
  onvolkomenheid zorgt ervoor dat een applicatie speciaal vervaardigde
  signatures als valide beschouwt, terwijl deze dat niet zijn. De
  impact van de kwetsbaarheid is afhankelijk van het doel waarvoor een
  applicatie ECDSA gebruikt. Wanneer ECDSA wordt gebruikt voor
  authenticatiedoeleinden, zou de kwetsbaarheid bijvoorbeeld kunnen
  worden misbruikt voor het omzeilen van authenticatie of het
  ongeautoriseerd uitvoeren van acties binnen de applicatie. De
  generieke inschaling voor deze kwetsbaarheid is HIGH/MEDIUM.
  Java-applicaties die geen gebruikmaken van ECDSA zijn niet
  kwetsbaar. Organisaties wordt geadviseerd om een eigen
  risico-inschatting te maken en afhankelijk daarvan op korte termijn
  de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.

  Overzicht van de verholpen kwetsbaarheden:
  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-0778  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  | CVE-2022-21426  | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
  | CVE-2022-21434  | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
  | CVE-2022-21443  | 3.7 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
  | CVE-2022-21449  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2022-21476  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2022-21496  | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html

  Meer achtergrondinformatie over de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-21449 is te vinden op onderstaande pagina. Houd er rekening
  mee dat, in tegenstelling tot wat in het artikel staat, Oracle
  aangeeft dat Java SE 7u331, 8u321, 11.0.14, 17.0.2 en 18 en GraalVM
  20.3.5, 21.3.1 en 22.0.0.2 kwetsbaar zijn.

  https://neilmadden.blog/2022/04/19/psychic-signatures-in-java/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Enterprise Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1440.html

  Oracle Enterprise Linux 7 (OpenJDK):
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1487.html

  Oracle Enterprise Linux 8 (OpenJDK):
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-1445.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1440

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1442
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1445

  Red Hat Enterprise Linux 7 (OpenJDK):
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1487

  Red Hat Enterprise Linux 8 (OpenJDK):
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1491

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in java-11-openjdk voor SUSE 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  SUSE Linux Enterprise Server 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-April
   /010900.html

  SUSE Linux Enterprise Server 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-May
   /010919.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5388-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnJkKBypWqw/ZiuAAQoC1Qv/Zpcd5kZtsrPzw82OmF4ODPJVi+GrRwMr
il6cHzI9y+mbi5NrSfPAzSuv8degUJZJ3TcpgVJwkH8u9bcucHdgddk+jJdH3w2p
05EUQx1uU3APUAcjoioxLrc6yndIpS5tYnSUKU9V6ZgOt5wUsdScgzzQAWMIFXmT
aNZLQ6rj6Uwwb0imEKz3NgYEoA0gjwWOostl7tZPEdUReb4FrvJIbGxoBqT9QUA+
G9lIQ8lC2jhOign414p66OZmlf2xter5hc6s6rqgEo9VvhDh3gOPHtTHSab94nwR
IkrkI+1ENJvpOcslNaU1q9YSKfunDCf17vH/PCR4TTZsICZvWFPEHPxXqOmWs0rD
ayvpHxtp5mMtR2iJL3Ksmo7jAB09LFTz11dd8gwYhdwFz3ZEuR2IIGmX/9e01CCe
nX/N4XQJomHCllK+JwdwEH6s2E57h+oqaod3RlYDpRZHt8JgClGxwEhLDfOFuKB2
n6E7bwXt/mU8g6JpYua9A0Orc0zTXyyV
=CPYP
-----END PGP SIGNATURE-----