-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Dell PowerEdge Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0301
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-42772, CVE-2021-42773, CVE-2021-42774,
         CVE-2021-42775
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220425
Toepassing   : Dell PowerEdge Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Dell PowerEdge Server. De
  kwetsbaarheden bevinden zich in de Broadcom Emulex HBA
  Manager/OneCommand Manager die wordt gebruikt in Dell PowerEdge
  Servers. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000198559
   /dsa-2022-100-dell-poweredge-server-security-update-for-broadcom-
   emulex-hba-manager-onecommand-manager

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYmZoUhypWqw/ZiuAAQrBygv/fMpZbvnphsHEt98lmdJZvT09cRscHgSF
98kEuiPEkix3rHK69TBXv9Q+5Y6OJQHtP+BBYNfDL/PV2eB3FuExH0n5hV7vMFEx
00Xf9UkpL/FCflOcZAcXXL7sPkP2JR9BkhIdw5QJosMd66WVGKzwfR9hu7iAmsi2
kKA/ZHt6PHS9ERT7NaswDdqXIM0SnXdUClwTspNX840FXJGxfO0Sihc89+m9JV7V
nyAqxJX2voWLe/Ls9DGk3yIt6ojwDXehF70+1bfnSKZYho950x8b4dEsWAJ9Dm9Y
F7F8mAWv+uaNoM7TysX+Xb2hxXlc1NUD9m8khRfi57KBd9Klz4buf2w51Hc9nmTq
iCRPe+hgWNcMsB9jgTbIwH0pZvwPfIS0KdQA2a7fytLEDzttHspgef4IZew+IHI3
tZQED4ksM3eygl02+85Nm3F4JN92J26uPyeTokTGa8GFrWG3yeT20PlA/5jRuZOy
ujoKZ6VdBmHfWesCH2Y71JU6ZyQvTAc7
=Oi65
-----END PGP SIGNATURE-----