-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in dnsmasq
Advisory ID   : NCSC-2022-0303
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0934
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220425
Toepassing   : dnsmasq
Versie(s)    :
Platform(s)   : openSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in dnsmasq. De kwetsbaarheid stelt
  een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat
  een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20221307-1/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20221307-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYmZpChypWqw/ZiuAAQrSugv/YO28+trj678uR5Dn+8zHOrejvlyjTXon
k7ZMmYs1cUh463B8elRCT3tw3bSCGdsWGxgc1vc7WQEe6Ht1xNTnJMqEKmF3Za61
H6IG6Wmv5rr1F2Ld4aQyidvKZAKiswf06KXiCxugIVS4E0XRC3Z03/WppSQTG5yh
wKmlxCcp7y9Us4WFMvzFReUtIoLnCAz5BGUqG0g3CMnl0qCUgVzFycYGvPX83+p9
6fr0UFNbE5ONtGcW1kAr5oO0E0VQxLWPZGlN61qVh3xH7cTYpnoXisgNwvpYNSBQ
nPpsX1gPFNB05KdOYwKCCs6l0tAwZM8kt6IYtRrVxPKhfnfdMpCBxKsIjktL9EJO
2245oPWJ9BBGdAYgGc+LgUCOQoDRRYSV6FBdBh4xRWtr+j0DN9XgmlCIZCCDRFk3
qPWT3lojyqgAdCAEe0PEUL7xCUCASBNjcg1pOizpmTsqZb/48SM+A8rPd/suUTz6
5fT9isUnlLIhaP/ynG8BqcXg3GGLslnX
=OvGQ
-----END PGP SIGNATURE-----