-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2022-0313
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22576, CVE-2022-27774, CVE-2022-27775,
         CVE-2022-27776
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220509
Toepassing   : cURL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         Ubuntu

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 36. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om gevoelige gegevens
  te verkrijgen of om authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van cURL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  CVE-2022-22576:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html

  CVE-2022-27774:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html

  CVE-2022-27775:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html

  CVE-2022-27776:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 36. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FGGBHB34T3E5GSKOPUV6VEC7KOZNZAXY/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnjZXRypWqw/ZiuAAQq/PQv/V548eWbswXirpMs3iMiMx887/6bNg9Q/
8KEtT88/wswDABcTEmKBHoYXdL/2DLRq7/JsBQRGvxrmbPmCLY9Q+XK+YAP9VP3Z
8bDBC//fGnQkpu6g+wM1b7RGYS9ysjT1Bi3djlQ7fJVwIFeQAKDma29NCAUQRv/T
pVhnuRZB957i6TfTh8afMj3dS8PlIBiMJMJ0xmXF+Y+iJzP8LHM95ia1xjg6/91Z
+l4mMoFwQfC4B0xsv9XFiYJmGVnmomKBWJ3sLfQHbRPBWz5W7barTDy9Xzbqf/p/
E0Ljguz4g+WgSMsTKfbQ6nk6TIlXTpiXtGqBWwkkujzrZWJGOftj8uo9uSfMF1ZL
rudAcQ/Ai/uTYiIO31W6YPD8F6JapWl8VI/luTI7htRgP6qfzCaIjt/zvn3WL36L
8ClyCN+EYAQttPQ2P2mYTl2Di+YYEwW43FI4qw2irWy9aV7oNu/bm6Fx30AqJwnq
EA6ujLF+GSR6f31NjqoEy9bBpd/AlHhk
=FJoZ
-----END PGP SIGNATURE-----