-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2022-0313
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-22576, CVE-2022-27774, CVE-2022-27775,
         CVE-2022-27776
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220517
Toepassing   : cURL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu
         openSUSE

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om gevoelige gegevens
  te verkrijgen of om authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van cURL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  CVE-2022-22576:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html

  CVE-2022-27774:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html

  CVE-2022-27775:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html

  CVE-2022-27776:
  https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 36. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FGGBHB34T3E5GSKOPUV6VEC7KOZNZAXY/

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /YNKI4UFYWVL5W5EF7KBGTSZ5EB5PPLH5/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 & 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20221680-1/

  SUSE 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2022
   /suse-su-20221657-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYoNotBypWqw/ZiuAAQr+9Av+JKixt69nX4frSrQyQhFymtsRK9jyzus1
9QM2yJGencIh5U/V8LIOlEn/R2GhsyUaG4wd65riLwEXoL+wUhGtOnTrTI9NGLTB
G67V6m/X19YGvCHwmnX+jOGWPgSONIRSUNAwDaOUphGY1sBGJ5luszGb47qXQzaR
77yB1IIYUK4HqNAtg0LkzC/2uMHQlKjDTu1QT/MVXcm4gpq0BZ3GXjs3/7QqQVDS
vglv2WvUX38vudQL3iCUKabyyj0jGQymTXnkiJ0hBEDiVqWc4372qHkHUxP+ssFz
I0aB0sGLl170dUuG3nszlOdi4Q6ED4fSQBU/5aKBIHQYKg7ONU7a1RHcFD9q6U87
A6jPWFv1nM3eIjCNU4DgfZ+PrCN9GMQ83FQXH7U4EZSY2qcFA0CGmFr2EkwptZOd
Or3gFIK8VIIHKFMe+dzH2fNV2xmjlDInve6DxIw72PmcEaPgyeFG0lwhpCGcPZ+T
+9YsuUGDEHG7N3gtFOvZ2CbieeJWQAf/
=vy1j
-----END PGP SIGNATURE-----