-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2022-0328
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1292, CVE-2022-1343, CVE-2022-1434,
         CVE-2022-1473
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220506
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te
  omzeilen, een denial-of-service te veroorzaken of om code uit te
  voeren onder rechten van een ander proces.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1343 bevindt zich in
  functionaliteit voor het valideren van Online Certificate Status
  Protocol (OCSP) berichten. Wanneer bij het verifiëren van
  OCSP-berichten de vlag "OCSP_NOCHECKS" wordt gebruikt, is het
  mogelijk dat OpenSSL aangeeft dat het OCSP-bericht valide is ondanks
  dat het certificaat waarmee het bericht is ondertekend dat niet is.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om de status van
  een te controleren certificaat te vervalsen. De kwaadwillende kan
  het bijvoorbeeld doen lijken alsof een certificaat verlopen is
  terwijl het eigenlijk nog geldig is, en omgekeerd. De ontwikkelaars
  van OpenSSL merken op dat OCSP_NOCHECK in de praktijk weinig wordt
  gebruikt en vooral is gericht op gebruik voor testdoeleinden. De
  kwetsbaarheid is naast OpenSSL ook aanwezig in de losstaande
  OpenSSL-applicatie "ocsp". De kwetsbaarheid is alleen aanwezig in
  OpenSSL 3.0 tot en met 3.0.2.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1292 is een command-injection
  kwetsbaarheid in een script genaamd "c_rehash". Op sommige
  besturingssystemen wordt dit script automatisch uitgevoerd. Op
  dergelijke systemen kan een lokale kwaadwillende in het script
  commando's injecteren en zodoende code uitvoeren onder de rechten
  waarmee het script wordt uitgevoerd. Het is op dit moment
  onduidelijk welke besturingssystemen dit script automatisch
  uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL 1.0.2ze, 1.1.1o en 3.0.3.
  Versie 1.0.2ze is alleen beschikbaar voor klanten die premium
  support afnemen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnUNhRypWqw/ZiuAAQr5PgwAhxoqnOwhHEYo3DdUBIOwWae30qBYP0Ey
atmvwcU0AyPmgt95GcCWug4HoirJHahUiAERrqbfN71KlcCk+YVgZ4C7dJn+/jJx
DLlHuQJAq9EACBGkWprpzuD/e+IKYVA/MXR0bK9Xwekp2dMqJEvCxdngT7c7A7Ka
D2tsErZj9+Huv5vcsA4CWq1MOfq2+vqwGtf9CXtlrV59rfLqKj69NEoh3FqLI50c
skQJoYLisWmaaKL0W4bPPo/gllnmA6LezKaTQfxR3DGVtWFjiBfz2Q+bQB6MZ6iw
G8mMuJ+IIDrlXZgsUBtNpNKsrXw7+LWDARGzAr+0NI+pSVsqHCooxPaWlt7dSacB
sH+okwH53/GrYu013G2IelmMGLbKKgGSdAv5/yXBMtqsETZmxPgh0Mx9M+ecclA/
vLomWO+0ECYY3klyU6lsCT+JrH+O7Ah6uGbeedtF3zVlJXNJuOlq6fgmEMTEyGGj
IZ6e9JiW19EUQqoKGLpcV/PNmz0usp+3
=2Yq4
-----END PGP SIGNATURE-----