-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2022-0328
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1292, CVE-2022-1343, CVE-2022-1434,
         CVE-2022-1473
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220527
Toepassing   : IBM Spectrum Control
         OpenSSL OpenSSL
         OpenSSL Project OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te
  omzeilen, een denial-of-service te veroorzaken of om code uit te
  voeren onder rechten van een ander proces.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1343 bevindt zich in
  functionaliteit voor het valideren van Online Certificate Status
  Protocol (OCSP) berichten. Wanneer bij het verifiëren van
  OCSP-berichten de vlag "OCSP_NOCHECKS" wordt gebruikt, is het
  mogelijk dat OpenSSL aangeeft dat het OCSP-bericht valide is ondanks
  dat het certificaat waarmee het bericht is ondertekend dat niet is.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om de status van
  een te controleren certificaat te vervalsen. De kwaadwillende kan
  het bijvoorbeeld doen lijken alsof een certificaat verlopen is
  terwijl het eigenlijk nog geldig is, en omgekeerd. De ontwikkelaars
  van OpenSSL merken op dat OCSP_NOCHECK in de praktijk weinig wordt
  gebruikt en vooral is gericht op gebruik voor testdoeleinden. De
  kwetsbaarheid is naast OpenSSL ook aanwezig in de losstaande
  OpenSSL-applicatie "ocsp". De kwetsbaarheid is alleen aanwezig in
  OpenSSL 3.0 tot en met 3.0.2.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1292 is een command-injection
  kwetsbaarheid in een script genaamd "c_rehash". Op sommige
  besturingssystemen wordt dit script automatisch uitgevoerd. Op
  dergelijke systemen kan een lokale kwaadwillende in het script
  commando's injecteren en zodoende code uitvoeren onder de rechten
  waarmee het script wordt uitgevoerd. Het is op dit moment
  onduidelijk welke besturingssystemen dit script automatisch
  uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL 1.0.2ze, 1.1.1o en 3.0.3.
  Versie 1.0.2ze is alleen beschikbaar voor klanten die premium
  support afnemen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20220503.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2022/msg00107.html

  -= IBM =-
  IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor
  IBM Spectrum Control. Meers informatie kunt u vinden op de
  onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-ibm-spectrum-
   control-cve-2022-1292/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5402-1


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYpCBpxypWqw/ZiuAAQq32QwAqWBWkSydvX1El1y46+0MP5JjVxsdxpUl
HG1wbfXkmSf64zkRX9F1APqG9jYJRXnsgjaSmgQ1569Mgjgfp9NLTTwgVXkW/sgG
B8/1+shgSRm8aRuD3FEjxSBUt+UEBlajEThAaxNVQJf+gKW6Y8zTEDisxAUpBlGq
Raa5H6JMXI0ScLM3yOcQe5dnquRMD6sJGGDV+5O+AVSi58ctWjMOI3pP2+pVBue3
sQcoKtCnPhIOo6sxToJ3Mo3qNNkVckFXr4Ty9f5TNPOXWc0D5vSBCu6DwRMK9UaM
8W+N0+S4WxgAHIYeg5WTaJmKeu8Md/XGvEKYksOXDfnt/ilPzHxpderhiqSVms1o
3BefHCrahjJh7TXpsDpGUHTE4qLC9qyB5iY82wO9qAV6mJ5Vf+F9RQlduZs2r6bb
REt23ymdIIzQcsrZO/JAErI6sdd6bQrJLSgNGYrhixXylPfi6D5tVbl1RLOCzS6p
+P1j4cvThAyyd8v3Zm54PxyoaIoXsJGK
=kX8h
-----END PGP SIGNATURE-----