-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Aveva InTouch Access
         Anywhere and AVEVA Plant SCADA Access Anywhere
Advisory ID   : NCSC-2022-0331
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220506
Toepassing   : Aveva InTouch
         Aveva PlantScada
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Aveva InTouch Access Anywhere
  en AVEVA Plant SCADA. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand in staat systeemcommando's uit te voeren.

  Voor deze kwetsbaarheid is op dit moment geen CVE-kenmerk
  beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Aveva heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/support
   /cyber-security-updates/AVEVA-2022-001.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnUNcxypWqw/ZiuAAQpjGwv/ddr/TsBkRk5fzZu/G0szAiAhMt24apF2
LrbWQySSnI5MaWAXjiqfGXumCiF5jEsSCBVyGb59xFL5cwdwdd281vrrTArkIUkW
nxr5+rb5Ua2+PLR/0fT8U5pVLhgr3XB9g8EGlBa9K6cBb5OiboHL0MD3rT87MmxG
8aEfxm4oSP+0jc7YLwjxiC0Vq6xpk6tgsxm7WAlySDWp/DsPSY/HUAmeSYtZtUB7
GcHYj9Z9eSHHKGXsb3BQu1UKBZ7JBEQm0nTcipMMz8LNhyDZrnuXkw4dEdyQEd28
TS4T5wTcnDWW/D2y0QCsuGzYF+H8GlfjVJO6tYrc4dwvrSzkGfZ417FnHbGQnmN4
9QSiW0ndD3B2BI2AHdvoaYMrLCWNj+/biijzGdnqu6hg+89z5AJ+p/gu7S+X9oXe
QIK+qg+EluAF72vju2AbdqqsizzqMYhVqz3nAd3EmQfRj0MVyolVnM3CSNzt8pAj
ymg82xhfxajA6nCmWcjoTNVyzik098rW
=nLqg
-----END PGP SIGNATURE-----