-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenLDAP
Advisory ID   : NCSC-2022-0333
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29155
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20220506
Toepassing   : OpenLDAP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende in staat een SQL-injectie uit te voeren. Het
  gaat hier om een kwetsbaarheid in de back-sql backend. Deze backend
  wordt niet meer actief ondersteund maar is nog wel beschikbaar in
  OpenLDAP.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenLDAP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://bugs.openldap.org/show_bug.cgi?id=9815

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnUNWhypWqw/ZiuAAQrueAv/W6b5E36SomqjsTMA5ZQhoa6im59YiPGh
ATT6Tfe3ZI9E8QXqVX8g3GuBYpVmBI1IfWoiINH6aV6ctl+FLQVVDTYIJu5gz9Un
2Tvr+CWX3yCjeBqtL/2O9h/QrH3AEJF2a1/EcE/p1efy+1xPsVfbwbyYwUUe2JqG
NCcVyALc8WBw2kD9gEqFVYeujmILibl7yqxVNi2McJ85RwAjNsVWC8zdsKUabrai
48ROW7z0DLXC7WwKsNSfi8Qh6+igT0XT2YIv56mVZRvLSSj/YgFJj0OuHFcLXVhE
NC0xdT/uibKnDoqQ3Fl/Vj1pS6+pGfcmDu/STEXT3hiN2C12pImqKKbM0Yujcwk/
0WAQYS/1Sh6Wy1pmXTATlsF1U9TjDDg9th8KneFiEguafKEKLM8fl8EmsltDeIUR
BdTNDv9XVqjc06t3ZtNi4dLWrqI3RXwNiHlEU8rg6fe/ZZOtW3ck0nZ/wtw4exvC
oK8XGLq0R4xza8NaX3AC6W5VZDOCG+VZ
=hyi0
-----END PGP SIGNATURE-----