-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenLDAP
Advisory ID   : NCSC-2022-0333
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-29155
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20220523
Toepassing   : OpenLDAP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu
         openSUSE

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht voor SLES 12 om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende in staat een SQL-injectie uit te voeren. Het
  gaat hier om een kwetsbaarheid in de back-sql backend. Deze backend
  wordt niet meer actief ondersteund maar is nog wel beschikbaar in
  OpenLDAP.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenLDAP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://bugs.openldap.org/show_bug.cgi?id=9815

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openldap beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5140

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3 en Leap 15.4. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /CWSTVPRK33YGMF7RXMFQT7ZGRDJ7P6Y5/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-May
   /011114.html

  15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-May
   /011028.html


  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS, 21.10 en 22.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5424-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYottzRypWqw/ZiuAAQoRUAv+IAbBAEoI/daJk+tQvhhBVxnzCU0MoyyV
N4HjedT68Tf7SVoXGLUsqySLFRgVGknXbZZPQ8AgkwvHlxlMaVE+gnB0X4QmTfOP
Zgxwj2Y0qX2zQKej1t/1QmdsNNuELi6qDb62C0tKI+GW8+Yii2A1AyUPMhpPSJUY
ByE4WVCOl/8cmKE8/fY4R8+86iE+IVpIiSnikGnTYxassqbG4ZE/5Odz0aOjfIks
hLT1hx0z5l7qX5s6vS7zh4fQe6+6JoOivENpBN0jLNJochgoAkQJrXYEiBTFLJ5v
FCAyYT/RfU1KxM9DiSqHV4JN0snrU/BCk1r/udZ/1ztXanCdJQkNEr8nfLHj05ha
P4IbZvQ78cmgExy2JFbIctGutMynAmPKFgQgpQlBsLuLA6r1ZwzXeb9OuO7W8ysk
jvfmeJvPSSpU3Q3IAc0q4GRgU8GsIJC+z6S0FW+HRWiE8CQJq6ULlhbBNBEjPKYX
QLphK5a6u4zfT5MrRFEmdoU7NLnsWpNs
=/nB8
-----END PGP SIGNATURE-----