-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ecdsautils
Advisory ID   : NCSC-2022-0339
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-24884
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20220510
Toepassing   : ecdsautils
Versie(s)    : < 0.4.1
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Debian heeft een kwetsbaarheid verholpen in ecdsautils. Dit is een
  library die wordt gebruikt voor cryptografische toepassingen op
  basis van ECDSA.

  De kwetsbaarheid bevindt zich in functionaliteit voor het valideren
  van ECDSA-signatures. De onvolkomenheid zorgt ervoor dat een
  applicatie speciaal vervaardigde signatures als valide beschouwt
  terwijl deze dat niet zijn. De impact van de kwetsbaarheid is
  afhankelijk van het doel waarvoor een applicatie ECDSA gebruikt.
  Wanneer ECDSA wordt gebruikt voor authenticatiedoeleinden, zou de
  kwetsbaarheid bijvoorbeeld kunnen worden misbruikt voor het omzeilen
  van authenticatie of het ongeautoriseerd uitvoeren van acties binnen
  de applicatie.

  De kwetsbaarheid heeft dezelfde oorzaak als de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2022-21449. CVE-2022-21449 bevindt zich in de Java
  Runtime Environment en is beschreven in NCSC-beveiligingsadvies
  NCSC-2022-0280.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in ecdsautils 0.4.1. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/freifunk-gluon/ecdsautils/security/advisories
   /GHSA-qhcg-9ffp-78pw

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ecdsautils beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5132

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnoRmhypWqw/ZiuAAQoo0Qv/V4pbnnCYhu/nbJZzHp6Wb7zwbItKxftR
2t3bOGsCXO9/T0ktJRf1IjmU6gy5PyBT7lJObCEu5dsf4V2jdm+rQrR0jLalqShx
zdtAfZ/n+IGRxKo9d4+0mfmMBLwboo/ZMUr/a0shAzOc9v/23is5ra7/YWrVAuqf
IXY+tB/iGIqFE2gs3Nqsjey/vNIvls56gdk/4YLmVkbqPGQMthz31DRqc+espZm2
WMXrHV4LL+RkzCSZ4zNxxobU+mCHpM1/zJaYMrBAYNQk/HaZ8c3Ki96993Cln6C5
1j2a4JRypzMPNg4yQKrMMRlXbFyN3RtzoTCCEeax85X3p2na6RDJarHxRy/VbVN0
PE0Mcaqy0IEgyo0VzaCN1r3UdDURMKS50gT4Y4tRk6P6+mHsXblemWYqPGsZGEtV
Jq5SgZ2GYTr10CdYf5qGkLFq768bB1uMHdYtWZRPkAJkIJyKef1Lmuc9DjDSkWMS
4c1NFIlHmqjlC8gythcBGOXlCxVyKCeF
=Y0q8
-----END PGP SIGNATURE-----