-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in HPE Integrated Lights-Out
Advisory ID   : NCSC-2022-0340
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-23704
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220510
Toepassing   : HP Integrated Lights-Out (ILO)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  HPE heeft een kwetsbaarheid verholpen in Integrated Lights-Out. De
  kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in
  staat een denial-of-service te veroozaken. Er zijn weinig
  inhoudelijke details over de kwetsbaarheid publiek beschikbaar
  gesteld.

Mogelijke oplossingen
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor
  meer informatie, zie:

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf04240en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYno6BhypWqw/ZiuAAQrBdwv8DpMApYZLDvR4HdvPvsnMsuYx3vVrAZB9
2sWHIBU0V4gY9curWX2fmQtTFbC0Hk61FCMQdLOicFdgrre8poGWWNHB06mTdc+0
lNTA1dRXFqMUsHPlsyZD5EgXW35VdExfqMaOlfHpx1zZ3M2jdnFITx3x07Ilnr4G
eljPn0lXZh0wKdG4AzFkoJ9m1MSwEZpjWOPkUVn64GfbsDnwwYH0tJji+WdQ54/+
YBj/sDoBuLj2OxQH3yzb8Rg3TjXIpbSch3x4tjfp2RP7zQDF0VMX6AjQRi0WJ1nH
WG6CLWrjr+0jH1PmLlHhv+R+bGhn+T30T6dwyqndrPZyzRoXTkljj9l7dlleeJyN
+uEmrS61oOLy0WOZY+Y48ytLQyE17cfmVQWWsCX13A39Ik/7jjqUuj7RFH/IwQ/m
9OBtaWUI4CwUZMxHl3OUo0rQr6VmaoIBa2gstR+EOxkapfVO9AtOlWvDzjijrMXp
DXfFG0xuajAh+7+Md8wkAWVTtmcioWFp
=c7XG
-----END PGP SIGNATURE-----