Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 20-05-2022 NCSC-2022-0342  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0342 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/SYSTEM rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Vanwege de reeds actief-misbruikte kwetsbaarheid CVE-2022-26925 raadt Microsoft aan om bij het toepassen van deze updates Active Directory Domain Controllers prioriteit te geven. Om deze kwetsbaarheid te misbruiken dient de aanvaller reeds een Man-In-The-Middle (MITM) positie hebben verworven. De aanvaller zou door misbruik van deze kwetsbaarheid authenticatie kunnen omzeilen door een kwetsbaar systeem te manipuleren.

Microsoft heeft aanvullende informatie alsmede mitigerende maatregelen gepubliceerd. Zie [Link]

De kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-26937 (CVSSv3 9.8) bevindt zich in het Windows Network File System en kan alleen misbruikt worden wanneer het systeem is geconfigureerd met de NFS role. Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid niet te misbruiken is wanneer men gebruik maakt van NFSv4.1. Wanneer men gebruik maakt van NFSv2 of NFSv3 zijn er maatregelen beschikbaar gesteld om deze versies uit te schakelen.

Wanneer Active Directory Certificate Services actief is, is deze mogelijk kwetsbaar voor CVE-2022-26923 (CVSSv3 8.8). Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een willekeurig certificaat te laten uitgeven. Middels dit certificaat kan de kwaadwillende binnen het domein verhoogde rechten verwerven.

De kwetsbaarheden met CVE-kenmerken CVE-2022-22012 en CVE-2022-29130 (beiden (CVSSv3 9.8) bevinden zich in de Windows LDAP implementatie. Waneer de MaxReceiveBuffer-waarde in een policy is verhoogd kan een kwaadwillende de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van code met SYSTEM-rechten. De default policy is niet kwetsbaar. Aanvullende informatie over de LDAP policies is beschikaar op [Link]

Om de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2022-26927 (CVSSv3 8.8) te misbruiken, dient een kwaadwillende de gebruiker te verleiden een malafide document te openen of webpagina te bezoeken. Op dat moment kan misbruik van de kwetsbaarheid leiden tot het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten van de gebruiker.

Indien een VPN-server is opgezet middels Windows Remote Access Services (RAS), is dit systeem mogelijk kwetsbaar voor CVE-2022-21972 en CVE-2022-23270 (beiden CVSSv3 8.1). Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Omdat dit een VPN-server betreft zal deze doorgaans via het publieke internet te benaderen zijn. De Remote Access-role is niet standaard ingeschakeld.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-score.

Microsoft Windows ALPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232797,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Failover Cluster Automation Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291025,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows WLAN Auto Config Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269356,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291216,50Denial-of-Service

Windows Remote Desktop:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220156,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269379,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Active Directory:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269238,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Cluster Shared Volume (CSV):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291346,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291357,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291387,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291206,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291226,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291236,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291507,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291517,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Tablet Windows User Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291267,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Access Connection Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269305,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291037,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Remote Desktop Client:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269406,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220178,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Address Book:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269267,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291047,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291145,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291327,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291405,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Procedure Call Runtime:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220198,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269278,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-269346,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-220115,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2022-291126,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269317,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Point-to-Point Tunneling Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-219728,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-232708,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Authentication Methods:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269137,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269258,10Voordoen als andere gebruiker

Windows NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269335,50Toegang tot gevoelige gegevens

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-227135,60Denial-of-Service
CVE-2022-244664,10Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2022-291067,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291338,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291427,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291164,70Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Server Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269366,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220167,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-291057,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291137,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Push Notifications:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291257,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows Fax Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291157,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows BitLocker:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291274,20Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-220129,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220138,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-220148,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291288,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291298,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291309,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291318,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291378,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291398,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-291418,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Storage Spaces Controller:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-269328,20Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-269387,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2022-269397,00Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 11
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Active Directory

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Aanvullend op bovenstaande informatie heeft Microsoft op 19 mei een out-of-band update uitgebracht waarmee authenticatie problemen die in sommige situaties zijn waargenomen, verholpen worden. Voor meer informatie zie ondestaande pagina [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21972, CVE-2022-22011, CVE-2022-22012, CVE-2022-22013, CVE-2022-22014, CVE-2022-22015, CVE-2022-22016, CVE-2022-22017, CVE-2022-22019, CVE-2022-22713, CVE-2022-23270, CVE-2022-23279, CVE-2022-24466, CVE-2022-26913, CVE-2022-26923, CVE-2022-26925, CVE-2022-26926, CVE-2022-26927, CVE-2022-26930, CVE-2022-26931, CVE-2022-26932, CVE-2022-26933, CVE-2022-26934, CVE-2022-26935, CVE-2022-26936, CVE-2022-26937, CVE-2022-26938, CVE-2022-26939, CVE-2022-26940, CVE-2022-29102, CVE-2022-29103, CVE-2022-29104, CVE-2022-29105, CVE-2022-29106, CVE-2022-29112, CVE-2022-29113, CVE-2022-29114, CVE-2022-29115, CVE-2022-29116, CVE-2022-29120, CVE-2022-29121, CVE-2022-29122, CVE-2022-29123, CVE-2022-29125, CVE-2022-29126, CVE-2022-29127, CVE-2022-29128, CVE-2022-29129, CVE-2022-29130, CVE-2022-29131, CVE-2022-29132, CVE-2022-29133, CVE-2022-29134, CVE-2022-29135, CVE-2022-29137, CVE-2022-29138, CVE-2022-29139, CVE-2022-29140, CVE-2022-29141, CVE-2022-29142, CVE-2022-29150, CVE-2022-29151

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 20-05-2022 NCSC-2022-0342  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0342 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft een out-of-band update uitgebracht voor domain-controllers om authenticatie problemen te verhelpen die in sommige gevallen zijn waargenomen na het toepassen van de updates van 10 mei.

  Versie 1.00 10-05-2022 NCSC-2022-0342  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0342 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.