Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-05-2022 NCSC-2022-0345  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0345 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-30129 stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker. De kwaadwillende moet het slachtoffer bewegen een malafide link aan te klikken om de kwetsbaarheid uit te buiten.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-score.

Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291487,80Uitvoeren van willekeurige code

Visual Studio Code:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301298,80Uitvoeren van willekeurige code

.NET Framework:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301303,30Denial-of-Service

.NET and Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-232677,50Denial-of-Service
CVE-2022-291177,50Denial-of-Service
CVE-2022-291457,50Denial-of-Service
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Red Hat Enterprise Linux

Microsoft .NET Framework
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio Code

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-23267, CVE-2022-29117 en CVE-2022-29145 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

.NET Core 3.1 voor Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

.NET 5.0 voor Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

.NET 6.0 voor Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

.NET Core 3.1 voor Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

.NET 5.0 voor Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

.NET 6.0 voor Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-23267, CVE-2022-29117, CVE-2022-29145, CVE-2022-29148, CVE-2022-30129, CVE-2022-30130

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 12-05-2022 NCSC-2022-0345  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0345 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8.

  Versie 1.00 10-05-2022 NCSC-2022-0345  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0345 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.