-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration
Advisory ID   : NCSC-2022-0350
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27924
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20220512
Toepassing   : Zimbra Collaboration
Versie(s)    : < 8.8.15 Patch 31.1
         < 9.0.0 Patch 24.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zimbra heeft een kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  memcached-commando's te injecteren en zodoende gecachete data te
  manipuleren. Dit maakt het mogelijk om content te manipuleren die
  aan gebruikers van Zimbra Collaboration wordt geserveerd. Zodoende
  zouden functionaliteiten van de applicatie kunnen worden beïnvloed
  en zou toegang kunnen worden verkregen tot applicatiedata.

  Voor misbruik is geen authenticatie vereist. Er zijn weinig
  inhoudelijke details over de kwetsbaarheid publiek beschikbaar
  gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  8.8.15 Patch 31.1 en 9.0.0 Patch 24.1. Voor meer informatie, zie:

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31.1

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24.1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYnys0BypWqw/ZiuAAQptDwv+NJuMPCrWcq6t7cvZkUu7BPPUkPi1U7a9
FX0oFtkplMW2EwyAXLIxBRPERo2Hxnh6bPNQLmwHC16VVaLDgReqIaDVxcqiphH5
NWO/m4GxjcQd54rvCEaB196+O8Z+SFGq+GdtQQkA9wNpAG+jbdUzw9Ly9otLbcB7
mPMy1WerXj+wJKtgZdyaY7fg9LwPaFxWmZ2Am/P0+pgjUc4+deG25nV1qTxkuzLS
IPUQ+EGbDcurmME9PclUFtkUZeVaBd2JYXzqneecWDfuULvlBGYMaSzGxaCgJouX
omiywwqjemXtq2LVFwvxwGJAhB39JhZ/sCiVLD+yeiG8EFaw9586Lm+lcAn3k0kF
/Vt+cklUsEZI8iW0Y4Ye5OHIoa+W050XO3DPOxAM7Gy98kt7AqoCbHBoyjUUxo+j
wUB1BZacRFpUKGbC7TrD97m+F1rxycZ1zgHkOWX7ne1Z3XoIO9JtxxUqCUsbyQJH
vYn784fcsQwBAfIrX0ghdyhhNyQ9D6GX
=qx3N
-----END PGP SIGNATURE-----