-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration
Advisory ID   : NCSC-2022-0350
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-27924
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220615
Toepassing   : Zimbra Collaboration
Versie(s)    : < 8.8.15 Patch 31.1
         < 9.0.0 Patch 24.1
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers van SonarSource hebben een blogpost gepubliceerd met
  meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27924.
  Door deze nieuwe informatie verandert de inschaling van dit
  beveiligingsadvies naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Zimbra heeft een kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  memcached-commando's te injecteren en zodoende gecachete data te
  manipuleren. Dit maakt het mogelijk om content te manipuleren die
  aan gebruikers van Zimbra Collaboration wordt geserveerd.

  Onderzoekers van SonarSource hebben aangetoond dat de kwetsbaarheid
  een kwaadwillende in staat stelt om gevoelige gegevens te
  bemachtigen. Door het manipuleren van memcached-commando's kan de
  kwaadwillende zonder dat het slachtoffer het door heeft de
  inloggegevens van Zimbra achterhalen. Voor misbruik van deze
  kwetsbaarheid is geen authenticatie vereist. Om de kwetsbaarheid te
  misbruiken moet de kwaadwillende het e-mailadres van het slachtoffer
  weten of "response smuggling" technieken toepassen.

  Meer informatie over deze kwetsbaarheid is te vinden in onderstaande
  blog:

  https://blog.sonarsource.com
   /zimbra-mail-stealing-clear-text-credentials-via-memcache-injecti
   on/

  De onderzoekers van SonarSource hebben Proof-of-Concept code
  beschikbaar om de kwetsbaarheid uit te buiten. Het NCSC verwacht dat
  met de informatie uit de blogpost Proof-of-Concept code publiekelijk
  bekend zal worden en sluit misbruik van deze kwetsbaarheid niet uit.

Mogelijke oplossingen
  Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  8.8.15 Patch 31.1 en 9.0.0 Patch 24.1. Voor meer informatie, zie:

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31.1

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24.1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYqmSSBypWqw/ZiuAAQrNBQv/RC4PY9vR3gGABoWmnkpurvcQVQvGmLqh
NAs5SAvXYyiHmxatNU6kBxvmWSIpllTiYilRItSwSG1fDvEQFEetoqAjkAo3BBZA
1IGsWHPtFuqU9APBitUySyb9DJlVrUafZShGWk5XyVUZACLMgF7kj1j/PeJFc3zY
mquxahUdm+a0ysztZl6J92vKC0P8xWJeLicesI2zxOWBNMyTYx9EgCixIURWbzVY
EjvCWhqNXVbURe3/gTvDwiipISp5ABTmHi0vSwv2aXHbYW/LJwKVtPxrLUkCL/k6
yrxhUZzz4jLoI2n67Z2aKKgAgu8Du2V5KyLLz40r4weBs5/yut2sZP8VP438tXZC
/GYy0Cbo42sv/Jzas/xyd8Dsfelg6Efl/2peKy+MJwKd4iCnlrWBL4CEZ6Tj8HHh
qxojBvbeubCRMTVDvXTJObBpzvnzQeU9EEEg3pzPSSEDvo370igOkVWYx+UJ/hIP
Y5BuzqWqLd3wXfrdGg50k67y5NkpQGHR
=BgGL
-----END PGP SIGNATURE-----