-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration
Advisory ID   : NCSC-2022-0350
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-27924, CVE-2022-27925
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220823
Toepassing   : Zimbra Collaboration
Versie(s)    : < 8.8.15 Patch 31.1
         < 9.0.0 Patch 24.1
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code gepubliceerd voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925

  Zimbra en CISA hebben Indicators of Compromise (IoC) gepubliceerd,
  waarmee mogelijk misbruik kan worden gedetecteerd. Het algemene
  advies om zo snel mogelijk de beveiligingsupdates in te zetten
  blijft echter onverkort van kracht.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd
  HIGH/HIGH.

  Zie https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-228a

Beschrijving
  Zimbra heeft kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27924 stelt een kwaaadwillende op
  afstand in staat om memcached-commando's te injecteren en zodoende
  gecachete data te manipuleren. Dit maakt het mogelijk om content te
  manipuleren die aan gebruikers wordt geserveerd. De kwetsbaarheid
  met kernmerk CVE-2022-27925 maakt het voor een kwaadwillende
  daarnaast mogelijk om willekeurige code uit te voeren.

  Onderzoekers van SonarSource hebben aangetoond dat eerstgenoemde
  kwetsbaarheid, CVE-2022-27924, een kwaadwillende in staat stelt om
  de inloggegevens van Zimbra-gebruikers te achterhalen. Voor misbruik
  van deze kwetsbaarheid is geen authenticatie vereist. Om de
  kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het e-mailadres
  van het slachtoffer weten of "response smuggling"-technieken
  toepassen. De onderzoekers hebben proof-of-concept-code beschikbaar
  om de kwetsbaarheid te misbruiken en hebben tevens een blogpost
  gepubliceerd. Het NCSC verwacht dat de informatie in de blogpost
  voldoende aanknopingspunten geeft om de kwetsbaarheid te misbruiken.
  De blogpost is te vinden via de volgende URL:

  https://blog.sonarsource.com
   /zimbra-mail-stealing-clear-text-credentials-via-memcache-injecti
   on/

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit
  te voeren. Beveiligingsbedrijf Volexity geeft aan dat deze
  kwetsbaarheid op grote schaal wordt misbruikt. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie over de beschikbaar gestelde
  beveiligingsupdates. Volexity heeft een blogpost gepubliceerd met
  meer achtergrondinformatie, indicators-of-compromise en YARA-rules:

  https://www.volexity.com/blog/2022/08/10
   /mass-exploitation-of-unauthenticated-zimbra-rce-cve-2022-27925/

  Misbruik kan worden gedetecteerd middels onderstaande Indicators of
  Compromise (IoC):

  https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-228a

Mogelijke oplossingen
  Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2022-27924 te verhelpen in 8.8.15 Patch 31.1 en 9.0.0 Patch
  24.1. Voor meer informatie, zie:

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31.1
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24.1

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925 is reeds verholpen in
  Zimbra 8.8.15 patch 31.0 en 9.0.0 patch 24.0. Wanneer bovengenoemde
  updates zijn geïnstalleerd, is de Zimbra-omgeving dus ook beschermd
  tegen CVE-2022-27925. Voor meer informatie over patch 31.0 en 24.0,
  zie:

  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31
  https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYwSbQxypWqw/ZiuAAQqDLgwAoEC5dr11Z+1plzMDAT+VzdrIawn8X3rK
kdLBKcIg4Fa6pNnf0kmnIcCTVc022/b9/9l8ST6/UVH/D4q08t2k0SNWSbe8YAnA
g7Zt6zpnL6/plJRNzzgAB8SLirKVqS6nhD7R4LetV2f3aBFFwdakp3v/ZCC2f0Ug
KX6M5rjNfo+f0lrCqTaQvxPqh8Z+9TrCvRlQrMEr8qqvKSncFtFyIP+teli6SwaQ
FLv2XCU3gYzqCgCADWmZzIvcbm+DyVN5VlQ7tN/BUUBqsEw0PQ+syQCWtlfX4ELO
M47axeEbLVkhbqSV3zvbPfp7hhFRZdUHgUW9hFg/L5bU33YKY4HiQnDKHhr+Y+/b
Je7eLtNYY+EpIuxpJHKy/lioJA/1rc+yImBlDlOf3g2paExDkoCZnl15yY2ER1Zi
9euXx3jeHCJXVLSWZrojLVGbrx/h20kKZJHLHlU+MX9uc3bhi5umuD3NCy6hh1/P
hjCDfKztRO9wBx3tO0zB5IBZj3Km7gsQ
=xWKI
-----END PGP SIGNATURE-----