-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM MQ
Advisory ID   : NCSC-2022-0356
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-28163, CVE-2021-28164, CVE-2021-28165,
         CVE-2021-28169, CVE-2021-34428, CVE-2021-34429,
         CVE-2021-35578, CVE-2021-35588, CVE-2021-39031,
         CVE-2021-41035
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20220512
Toepassing   : IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in ondersteunende
  software geleverd bij IBM MQ. De kwetsbaarheden bevinden zich in
  Java, Eclipse Jetty en Websphere Liberty en zijn eerder verholpen in
  de individuele producten.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service, of om systeemgegevens te
  verkrijgen, welke mogelijk gebruikt kunnen worden voor verdere
  aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM MQ. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6582535
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6584093
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6540570

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYn0TsRypWqw/ZiuAAQpv9wwAkdvDePROAVitX+cWTmrCdB7EpcZJf2qQ
C14WPcFmqEGtz8zBASAxTbw/AgxAREfDVrVrTyH2WvXxZNNe63RFnPK0yVtQVoss
anWj3mX723fZWr8A1pRMINBMBNL6wYV5hJevfGW4Rs0jDbj2QG0ri9kwrveTP7Dw
aEXODA2qsTnWGZ+/VE7JFUouPJhflz7wzawNL8+y4WFTbsx9X3HIVCEQS4myz0lv
RH0gR9oEdVUf/aMPRe4uHrZuLvWmm9mm6RRu4phwekzdjPjP4/WNr8Y8enj2rnhS
vy7mEnzhhtyh8+OmJ+D4yreRoZ0t65KQ3BBnQIrcKmPh1HX8tjQlt2X1sR+8+jJV
LaDV89PJ/BSrgHWedJHofNpUk4T5SjSOtJam1oyK3D40KKBvpyRJbMCJ3U8a349v
967iMZgFJltjBk5NB2+4ti18/yDPLYS/2am4H7vl2LBGp0pZyKzNhIW7G28tnv+o
Fs1Dy5JHkqb328GSGqT7W2f2Yt5cIghN
=R3uz
-----END PGP SIGNATURE-----