-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zyxel ATP-, USG- en
         VPN-producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0357
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-30525
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220513
Toepassing   : Zyxel ATP-Series
         Zyxel USG-Series
         Zyxel VPN-Series
Versie(s)    : < ZLD V5.30
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zyxel heeft een kwetsbaarheid verholpen in producten uit de ATP-,
  USG- en VPN-productenlijn. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met
  toegang tot de managementinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken
  voor het uitvoeren van willekeurige code onder rechten van de
  nobody-user. Voor de kwetsbaarheid is exploitcode publiek
  beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.zyxel.com/support
   /Zyxel-security-advisory-for-OS-command-injection-vulnerability-o
   f-firewalls.shtml

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYn4cShypWqw/ZiuAAQo+9QwAjOIJ2n8cnVFKX9CWcForESrXMydXaAWP
c95ucVKD98LWJ7mSeg05SBySgvJz8jKRiRFmLwiO30S7SCj+Qf0IfF6wxFb2NZK4
fmI1NZ7t3+2mzu5PU05opTDa6iL8jbYZEuyFJ9kTxnxfddnvNj/PFauar3uQnZp5
AzEgvMYv3/HfCHmHJcki/RpFP1vggbbHzmtESdBowV2/0JNaEdTdo6LUFGzk06Z0
xSE4cc0bLEM6oNNWMrtC8ClmHQFtdojbxk13EZ85DzlkfWFsTOgaW/bYjRip3D1C
HT+GTxe0Ow3VZC/yPYgekoy3HQLfrxFeapcQENAMJ9suvkHtUKC8qCShJ5/JczLQ
37/xKiTueRqbIv36iGkYBnbwgVto6mPb1tLOaWYwAF3XcS32ckEdouWWQzA/i4ml
NNyG4SmdOOe0BbElR50RSgcB8rfGWlZjBk40tfYxg3ygTIo8CkTowTdkXGFgTDXN
lhGh5ydF63xdY2a51jj9ylG1L84gdKDI
=Kc2Z
-----END PGP SIGNATURE-----