-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2022-0358
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1552
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20220513
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben een kwetsbaarheid verholpen
  in PostgreSQL. Gebleken is dat bepaalde commando's zoals Autovacuum,
  REINDEX, CREATE INDEX, REFRESH MATERIALIZED VIEW, CLUSTER en
  pg_amcheck niet correct omgaan met rechten, waardoor een gebruiker
  deze commando's kan uitvoeren buiten de scope die is toegewezen aan
  het account. Hierdoor kan een kwaadwillende deze commando's
  misbruiken om databases te manipuleren waartoe hij niet
  geautoriseerd is. De kwaadwillende dient hiervoor wel voorafgaande
  toegang tot het systeem te hebben.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in PostgreSQL 10 t/m 14. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2022-1552/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql-11 beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5135

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYn4dNhypWqw/ZiuAAQopqAv/dSjLkmmF0wW2pIJ7VInnb+OLFB0Yu399
BKqR3lTNv8yU6ivz5fzmi3A79VvcuId4lOTVA0jwC4DLGDOPZ3TLLNsYFFJZLgHg
xyXE5AXboiauIUgA6Fzqf2rPQfClaTwvVnlMvZ0Hm3s09IzUA3Y3qOxmgykz3Oyk
yzkMkSO+GXSE1MKkIt932zefhv4s/zC0Z+MVStTUGdEWEZAMkTEp/olr/9w/M2b7
KQYgfkv3U8j6Z8EbYM2ZD+/Xmax+186V3iX4S1+qLB48jj2DnHNtF03Gd4Uo8VKD
Ht//al6v7XN2wK0l7tki7auncl5QeZx62aTC5AU6fVHbv+n1ngsz9NMcuTvrFIZE
2H+sXIz+UUeFVZ/8jlhDY6WkG63qU4vkLAO7Qb3yhmKhIGveJc0PV9k+3QRkVP8G
7l4bPr4cxMk5UlRsyKkLn1GrNUtSlqe76FOT8fykcFOX2jcooP3Nyhfw90JBgFYJ
1eYnUxMGteeKAZ0HiXEkVxpvDSCv8MrT
=eyix
-----END PGP SIGNATURE-----