-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Check Point Endpoint
         Security Client
Advisory ID   : NCSC-2022-0359
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-23742
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220513
Toepassing   : Check Point Endpoint Security Client
Versie(s)    : < E86.40
Platform(s)   :

Beschrijving
  Check Point heeft een kwetsbaarheid verholpen in Check Point
  Endpoint Security Client voor Windows. Een lokale kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde
  rechten en vervolgens onder die rechten willekeurige code uitvoeren.
  Hiertoe dient de kwaadwillende malafide bestanden in een bepaalde
  map op het bestandssysteem te plaatsen.

Mogelijke oplossingen
  Check Point heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Check Point Endpoint Security Client E86.40. Voor meer
  informatie, zie:

  https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter
   /portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk179132

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYn4dQhypWqw/ZiuAAQr7+Av/cl0F+ismL3AFfKVrdrYtXVE6d82lbNub
qTs2Lpb39wHar63Qg3aE6eIcbzGlSCsqAsz39Y5jeyWlUZFIhbKLWYC/vEHs9y6G
454axrCJmMKKqofjIN+dXgFbTY6sQf+wkBRHEyiFtR31186h/btG9be2mNigXrhl
L0fL02PG5Q1TS4WvgXMV9Cx/6/zVUzW7nRVZ0xOK4BViQWghYFtWBps+bpby5+KQ
60hgBBr9WixR9O2rhocTeVe1oOyiXpauN9hl/ZK8yxTPZYyx4F+LsIxLpKEubmgS
j7U6I6tAiwQEye/pWF8DMoPWEjUOqGT7iJjJk7nglmQcaCLdkAN8qv4yzL3j2aPO
etjWnRJwlJBRNwKmiP7R5iVvvwv9YfjRzbrxTlLy7QMBw/mriNiIeyNiJswlj+Py
VqF7tzJmnb2uQAAWrxtM6xJaHUkQqMz038SQRuT5qxhNtViIOjI3ndch7vrwjxm0
YuA0Zahxn8ewTOTyfr5+t9OUeBLTaGwt
=nUeV
-----END PGP SIGNATURE-----