-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenBSD
Advisory ID   : NCSC-2022-0360
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220516
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenBSD

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenBSD. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken door malafide PPPoE paketten door
  het systeem te laten verwerken.
  Enkel wanneer een OpenBSD systeem is geconfigureerd om gebruik te
  maken van PPP middels de pppoe(4) interface is deze mogelijk
  kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenBSD =-
  De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenBSD 7.0 en OpenBSD 7.1. U kunt
  de updates installeren door gebruik te maken van 'syspatch'. U kunt
  ook de patches handmatig downloaden van de OpenBSD downloadserver
  ftp.openbsd.org en toepassen. Voor meer informatie, zie:

  OpenBSD 7.0:
  https://www.openbsd.org/errata70.html#p021_pppoe

  OpenBSD 7.1:
  https://www.openbsd.org/errata71.html#p005_pppoe

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBYoJAfxypWqw/ZiuAAQrxoQwArIk/wFUekOIDfLqPcM7+la8yuL850fmV
6Vd2CeDYeHyxaF8HBRzmtAg0UhmkphNErdGPZuOWH2YHme/IqCVh6xfbr/u+dFud
rSKjoqC8FvUxkr/ryqnbgy7Zp17l/Ld2apWi2M2cgh+3SchUhhgsTNyHLHd/Qbz0
XfObrC5Ly8nNTvP2u4wNYA4SBPpfcHMjQlUJtJlKhdXJtXghciPyWPnFCCd3cxL6
A5CWUaAWb2ZVMPu0J7xCgiNCiRuhB5kf/w3cDmQZptS/a3rKm5EK820RKCzxIRqG
UiYriS+TRJrYy9HEM861Uq2KLE7UyOuE+qFrIkur48sm6/3DmE1NkNFs2OY4qZ8w
YS7QVLeP5P6RUw3jMAEaz8o95mgMU150SzSFNim538zYMgp+TQpwLXTEDgEluGYF
KcySmt0RjrRaJiIM2G6Xplv1Qa03ynM0VNeGHbxgTuznCVTYX31c2S9PUvNtTYKi
Rl/OgaJLbFtQ4hQBRPhZoUlXrN1SO8uD
=kZZB
-----END PGP SIGNATURE-----