-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple macOS
Advisory ID   : NCSC-2022-0365
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-25032, CVE-2021-44224, CVE-2021-44790,
         CVE-2021-45444, CVE-2022-0530, CVE-2022-0778,
         CVE-2022-22677, CVE-2022-22719, CVE-2022-22720,
         CVE-2022-22721, CVE-2022-23308, CVE-2022-26693,
         CVE-2022-26694, CVE-2022-26697, CVE-2022-26698,
         CVE-2022-26700, CVE-2022-26701, CVE-2022-26704,
         CVE-2022-26706, CVE-2022-26708, CVE-2022-26709,
         CVE-2022-26710, CVE-2022-26711, CVE-2022-26712,
         CVE-2022-26714, CVE-2022-26715, CVE-2022-26716,
         CVE-2022-26717, CVE-2022-26718, CVE-2022-26719,
         CVE-2022-26720, CVE-2022-26721, CVE-2022-26722,
         CVE-2022-26723, CVE-2022-26725, CVE-2022-26726,
         CVE-2022-26727, CVE-2022-26728, CVE-2022-26731,
         CVE-2022-26736, CVE-2022-26737, CVE-2022-26738,
         CVE-2022-26739, CVE-2022-26740, CVE-2022-26741,
         CVE-2022-26742, CVE-2022-26743, CVE-2022-26745,
         CVE-2022-26746, CVE-2022-26748, CVE-2022-26749,
         CVE-2022-26750, CVE-2022-26751, CVE-2022-26752,
         CVE-2022-26753, CVE-2022-26754, CVE-2022-26755,
         CVE-2022-26756, CVE-2022-26757, CVE-2022-26761,
         CVE-2022-26762, CVE-2022-26763, CVE-2022-26764,
         CVE-2022-26765, CVE-2022-26766, CVE-2022-26767,
         CVE-2022-26768, CVE-2022-26769, CVE-2022-26770,
         CVE-2022-26772, CVE-2022-26775, CVE-2022-26776
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220714
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Update
  Er is proof-of-concept code gepubliceerd voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2022-26706. De inschaling van de advisory blijft
  MEDIUM/HIGH.

Beschrijving
  Apple heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in macOS Monterey, Big
  Sur en Catalina. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Kernel/Root rechten)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld voor macOS Monterey, Big Sur
  en Catalina om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie ook:

  https://support.apple.com/kb/HT213257
  https://support.apple.com/kb/HT213256
  https://support.apple.com/kb/HT213255

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYs/96BypWqw/ZiuAAQozTAwAn6Yh0GTnv0lU6Cy3xYrkrPIB5XCgituA
8ala5w1/Sxl7Eo3rXRTdCC+wzpu8ZS4cTFZdvPKZdaZ+qmmJRdIFG5MHGV2mvJA7
g49xuTqDxsAruHmRcWhxqrhbxOAHKkL2SzS0HdSKihJIuX1pCPnOzh2+6DFMp/Dt
L+iT1JiNg0CXWz+C0B9yXjvOhGUDaS+eGLVz+Yfg57Gxb2Tclm3MV6Krsslf0vRy
CK6/G9Ez2jdJVm+o7f6BXIWRf4OUc3a1nKvQ8u8CcBbP12S5B9hkhTVh54JSAgfK
rAeJ0v/RJ8whmTMitkC/wmutZzqaJsv8Yz+FLYMMP7eg7mQ/ar6tiiJkYiQxKFgc
ZX7YE5J9xnF/X8uTVpYlo4QLjlByP32kUWCqdxhN9EhC8G/2sOyLfMaJ86P2P1QM
oovOyCbOENG5T4ByManPCgoaDktZCyeeVpd3iLpghpUrIjK9ZKPey5t+ezLVUBgc
2ZyBKVOOTQiymPtXJzhKFbooriuBKw9P
=SwZ+
-----END PGP SIGNATURE-----